Revisie is een proces waarbij wordt nagegaan of een vertaling geschikt is voor het gewenste doel door de bron- en de doeltekst met elkaar te vergelijken en waar nodig correcties aan te brengen. Het Vertaalbureau biedt revisie van vertaalde documenten aan als dienst. Indien de vertaler echter tijdens de revisie vindt dat de te reviseren vertaling eigenlijk grondig moet worden herschreven, kan het Vertaalbureau het revisieverzoek afwijzen en de klant aanraden de tekst opnieuw te laten vertalen.