Een reservelijst vormt een pool van sollicitanten die met succes een selectieprocedure hebben doorlopen en die zijn geselecteerd als potentiële kandidaten voor een bepaalde functie.

Indien er een vacature openstaat, neemt het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie contact op met de op de reservelijst geplaatste kandidaten.

Een reservelijst kan ook worden gedeeld met andere EU-agentschappen indien de behoeften van de dienst dit vereisen.

Kandidaten wordt erop gewezen dat plaatsing op de reservelijst geen garantie is voor een aanstelling.

Volg deze link om de geldigheid van een reservelijst te achterhalen. 

Voor meer informatie over de reservelijsten van het Vertaalbureau en de geldigheid ervan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: E-Selection@cdt.europa.eu.