AL MEER DAN 25 JAAR TOEGEWIJD AAN MEERTALIGHEID

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is een agentschap van de Europese Unie. Het werd in 1994 opgericht in Luxemburg en heeft als voornaamste taak vertalingen te verstrekken en aanverwante taalkundige diensten te verlenen aan de andere gedecentraliseerde agentschappen van de EU. Het kan ook ondersteuning bieden aan EU-instellingen en -organen met eigen vertaaldiensten, wanneer die het zelf buitengewoon druk hebben of als het om specifieke projecten gaat. Het Vertaalbureau levert vertalingen aan in totaal zeventig klanten. Eind 2020 werkten er in totaal 220 mensen voor het Vertaalbureau, als ambtenaar, tijdelijk functionaris of arbeidscontractant.

Het Vertaalbureau heeft een gestage groei doorgemaakt, die gepaard ging met een toenemend aantal officiële EU-talen en klanten met zeer specialistische vakgebieden. In de loop der jaren heeft het Vertaalbureau een ruime ervaring opgebouwd in het voldoen aan de specifieke behoeften van zijn klanten als het gaat om typen dienstverlening, bestandsformaten, deadlines, expertisegebieden of de vele mogelijke taalcombinaties (zo’n 750).

De tweede taak van het Vertaalbureau bestaat erin te participeren in de interinstitutionele samenwerking op EU-niveau met het oog op de stroomlijning van werkmethoden en het behalen van schaalvoordelen over de hele linie van het vertaalwerk. Sinds 2003 neemt het Vertaalbureau ook namens zijn institutionele partners de ontwikkeling en het beheer van de interinstitutionele terminologiedatabase IATE voor zijn rekening.

 

 

 

 


1994
 
Image
EU flag

Op 28 november 1994 stelt de Raad van de Europese Unie Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie vast.

 
 
1995

11

officiële EU-talen

20 000

vertaalde bladzijden

7

klanten

De eerste directeur van het Vertaalbureau
Francisco de Vicente 
Oktober 1995 – januari 2005
In 1995 wordt een wijzigingsverordening vastgesteld om de klantenportefeuille uit te breiden en het Vertaalbureau een rol te geven in de interinstitutionele samenwerking.
1997
 
Het Vertaalbureau verlaat zijn kantoor in de Luxemburgse binnenstad en verhuist naar het Nouvel Hémicycle in Kirchberg (LU), waar de meeste EU-instellingen zijn gevestigd.
 
 
1998
 

200 000

vertaalde bladzijden

12

klanten

2001
 
Flosys wordt operationeel. Dit is een ultramoderne, intern ontwikkelde IT-tool die de volledige werkstroom van het vertaalproces regelt, vanaf het moment dat een cliënt een document naar het Vertaalbureau stuurt tot de levering van de vertaling(en) van dat document.
Het Vertaalbureau lanceert het platform Nemo voor het beheer van het vertaalproces voor Gemeenschapsmerken.
 
 
2002
 

1 000 000

vertaalde bladzijden

2003
 
De Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheersing (EFQM) erkent het Vertaalbureau als ‘Committed to Excellence in Europe’.
Het Vertaalbureau wordt aangewezen als projectinitiator en ‑beheerder van IATE (Interactieve Terminologie voor Europa), de gemeenschappelijke terminologiedatabase voor alle instellingen/organen van de Europese Unie.
 
 
2004
 

20

officiële EU-talen

 
De ‘Big Bang’-uitbreiding van de EU in 2004, waarmee het aantal EU-talen bijna verdubbelt van elf tot twintig, luidt voor het Vertaalbureau een nieuw tijdperk in.
2005
 
Waarnemend directeur
Marie-Anne Fernández Suárez 
Januari 2005 – april 2006
Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan organiseert het Vertaalbureau de conferentie ‘Multilingualism at any price’ (‘Meertaligheid tegen elke prijs’).
 
 
2006
 
De tweede directeur van het Vertaalbureau
Gailė Dagilienė 
Mei 2006 – oktober 2013 
2007
 
Het Vertaalbureau voegt nog meer officiële EU-talen aan zijn portefeuille toe wanneer Bulgarije en Roemenië toetreden tot de Europese Unie en het Iers een officiële EU-taal wordt, al geldt voor laatstgenoemde taal een afwijkende regeling.
De interinstitutionele terminologiedatabase van de EU, IATE, wordt beschikbaar gesteld aan het algemene publiek.
Bezoek van Leonard Orban, Europees commissaris voor meertaligheid.

23

officiële EU-talen

 
2010
 
Ter gelegenheid van zijn vijftienjarig bestaan organiseert het Vertaalbureau een conferentie met de titel ‘The Language of Europe. Translating for the EU’ (‘De taal van Europa. Vertalen voor de EU’).
Het Vertaalbureau vervangt Nemo door Tr@Mark als platform voor het beheer van het vertaalproces voor Gemeenschapsmerken.
2011
 
Het Vertaalbureau lanceert ECHA-term, een online meertalige terminologiedatabase die is ontwikkeld voor het Europees Agentschap voor chemische stoffen.
 
 
2013

8 000 000

vertaalde bladzijden

24

officiële EU-talen,
nu met het Kroatisch erbij

Waarnemend directeur
Marie-Anne Fernández Suárez 
Oktober 2013 – juli 2015 
Het Vertaalbureau verhuist naar zijn huidige locatie in het Drosbach-gebouw in Luxemburg-stad en ondertekent zijn zetelovereenkomst met het Groothertogdom Luxemburg.
2015
 
Waarnemend directeur
Benoît Vitale
Augustus 2015 – december 2015

9 000 000

vertaalde bladzijden

61

klanten

 
2016
 
De derde directeur van het Vertaalbureau
Máire Killoran
Januari 2016 – december 2018 
Het Vertaalbureau lanceert eCdT, het nieuwe werkstroomsysteem voor vertalingen dat het oude systeem Flosys vervangt.
2017
 
Onderzoek naar het Vertaalbureau als gedeelde taalkundige dienstverlener voor de EU-agentschappen en ‑organen. Het onderzoek bevestigt de bestaansreden van het Vertaalbureau. 
 
 
2018

65

cliënten

Lancering van een volledig nieuwe versie van IATE 
Aanneming van een strategische aanpak en een tweejaarlijks transformatieplan.  
Het Vertaalbureau komt met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een tweejarig samenwerkingsprogramma overeen voor de ontwikkeling van nieuwe taaldiensten en de optimalisering van de kernbedrijfsprocessen ter vergroting van de efficiëntie en verbetering van de klantervaring.
2019
 

12 800 000

vertaalde bladzijden

68

klanten

Waarnemend directeur
Benoît Vitale
Januari 2019 – januari 2022
Het Vertaalbureau start de uitvoering van zijn transformatieplan 

 

2020
Het Vertaalbureau rondt de uitvoering van zijn transformatieplan af met de lancering van nieuwe diensten, processen en tools.

13 400 000

vertaalde bladzijden

69

klanten

2021
 
 
Het Vertaalbureau lanceert een hele reeks nieuwe diensten: automatische vertaling, machinevertaling op maat, automatische transcriptie, Paste ‘n Go-vertaling en lichte post-editing.  

 

2022
De vierde directeur van het Vertaalbureau
Ildikó Horváth
Sinds februari 2022

70

klanten