Het Vertaalbureau werft externe leveranciers van taaldiensten uitsluitend via formele aanbestedingsprocedures, die worden gepubliceerd op TED, het platform voor elektronische aanbestedingen, en op de website van het Vertaalbureau. Wij wijzen echter bij grote uitzondering (voornamelijk, maar niet uitsluitend, bij ongebruikelijke domeinen en/of talencombinaties) andere taaldiensten toe via onderhandelingsprocedures (specifieke overeenkomsten), mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1.    u bent gevestigd in een lidstaat, of 
2.    u bent een EU-burger die buiten de EU woont en u bent werkzaam als freelancer (buiten de EU gevestigde agentschappen vallen niet onder deze categorie).

Als u aan de bovenstaande criteria voldoet en diensten op het gebied van vertaling, redactionele controle (eentalige revisie van een door een niet-moedertaalspreker geschreven tekst), post-editing (volledige en lichte post-editing), ondertiteling of transcriptie van en naar EU-talen aanbiedt en op uitzonderlijke basis met ons wilt samenwerken via onderhandelingsprocedures (specifieke overeenkomsten):

1.    vul dan dit document in en wees daarbij zo precies mogelijk;
2.    stuur dit per e-mail samen met uw cv naar het volgende e-mailadres: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Niet-EU-talen
Het Vertaalbureau zoekt ook leveranciers van taaldiensten die kunnen werken in talencombinaties van EU-talen naar niet-EU-talen (inclusief regionale en minderheidstalen) of van niet-EU-talen naar niet-EU-talen (bv. van Chinees naar Japans). Voor dergelijke talencombinaties (EU- naar niet-EU-taal en niet-EU- naar niet-EU-taal) moedigen wij EU-burgers en leveranciers van taaldiensten aan contact met ons op te nemen via de bovengenoemde procedure (punten 1 en 2).

 

Ontvangstbevestiging
Zodra u uw spontane sollicitatie hebt verstuurd, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Als de analyse van uw cv en documenten positief is, nemen wij contact met u op om de verdere benodigde documenten op te vragen.

Wees u er ook van bewust dat opname in de databank van het Vertaalbureau voor onderhandelingsprocedures geen verplichting voor het Vertaalbureau oplevert om taken toe te wijzen aan bedrijven of personen die in de databank zijn opgenomen. Het Vertaalbureau benadrukt daarom dat deze opname geen garantie biedt dat u taken krijgt toegewezen.

 

Bescherming van gegevens 
De persoonsgegevens die u verstuurt in uw cv en ingevulde sollicitatieformulier, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het Vertaalbureau verwerkt deze gegevens uitsluitend om uw sollicitatie te analyseren om leveranciers van taaldiensten op te nemen in de databank. De formulieren worden na ontvangst maximaal twaalf maanden bewaard en daarna vernietigd/verwijderd.

Neem voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met het Vertaalbureau (freelance-database@cdt.europa.eu) of met de functionaris voor gegevensbescherming van het Vertaalbureau (data-protection@cdt.europa.eu).