Transcriptie

Transcriptie betekent het omzetten van een audio- en/of videobestand in geschreven tekst van hoge kwaliteit. Dit gebeurt met behulp van spraakherkenningstechnologie, waarvan de ruwe output achteraf wordt bewerkt. De schriftelijke output kan ook tijdstempels en sprekeridentificatie bevatten.

Transcriptie