Zoals vermeld in zijn oprichtingsverordening komt het Vertaalbureau tegemoet aan de vertaalbehoeften van EU-agentschappen en andere organen. Het kan ook werk van de EU-instellingen overnemen wanneer deze zelf te weinig capaciteit hebben. Het Vertaalbureau heeft samenwerkingsovereenkomsten met ruim 60 klanten in de hele Europese Unie, zoals te zien op onderstaande interactieve kaart.

Zijn klantenbeleid is gericht op tevredenheid van de klant door kwalitatief hoogstaande vertaaldiensten gebaseerd op nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling.

Wij zien onze klanten als partners die met onze hulp EU-burgers correcte en goed leesbare informatie in hun eigen taal willen bieden. We moedigen hen daarom aan ons feedback te geven over ons werk, zoals beschreven wordt in het gedeelte 'ontdek onze werkstroom'.

Filter

Europa

Zoekresultaten: 65 cliënt(en) (opnieuw instellen)
logo partner
Gevestigd te: Budapest

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

logo partner
Gevestigd te: The Hague

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (EUROPOL)

logo partner
Gevestigd te: Ljubljana

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

logo partner
Gevestigd te: Vienna

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen (EURSC)

logo partner
Gevestigd te: Riga

Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

logo partner
Gevestigd te: Alicante

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Comité van de Regio’s van de Europese Unie (CDR/CoR)

logo partner
Gevestigd te: Angers

Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)

logo partner
Gevestigd te: Frankfurt

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

logo partner
Gevestigd te: London

De Europese Bankautoriteit (EBA)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel). (ECSEL JU)

logo partner
Gevestigd te: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Gevestigd te: Helsinki

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

logo partner
Gevestigd te: Cologne

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

logo partner
Gevestigd te: Tallinn

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

logo partner
Gevestigd te: Lisbon

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

logo partner
Gevestigd te: Heraklion

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

logo partner
Gevestigd te: Bilbao

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

logo partner
Gevestigd te: Vigo

Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

logo partner
Gevestigd te: Thessaloniki

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

logo partner
Gevestigd te: Stockholm

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Europees Defensieagentschap (EDA)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

logo partner
Gevestigd te: Warsaw

Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

logo partner
Gevestigd te: Vilnius

Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

logo partner
Gevestigd te: Budapest

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

logo partner
Gevestigd te: Copenhaguen

Europees Milieuagentschap (EEA)

logo partner
Gevestigd te: Amsterdam

Europees Milieuagentschap (EMA)

logo partner
Gevestigd te: Valetta

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

logo partner
Gevestigd te: Luxembourg

Europees Parlement (EP DG Trad)

logo partner
Gevestigd te: Lisbon

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)

logo partner
Gevestigd te: Paris

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

logo partner
Gevestigd te: Parma

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

logo partner
Gevestigd te: Frankfurt

Europese Centrale Bank (ECB)

logo partner
Gevestigd te: Brussels, Luxembourg

Europese Commissie - Directoraat-generaal Vertaling (CCE-DG T)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Europese Commissie – DG EMPL – Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen (CCE-EMPLOI)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken. (CCE-DG JUST)

logo partner
Gevestigd te: The Hague

Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (EUROJUST)

logo partner
Gevestigd te: Luxembourg

Europese Investeringsbank (EIB)

logo partner
Gevestigd te: Strasbourg

Europese Ombudsman (OMBUDSMAN)

logo partner
Gevestigd te: Luxembourg

Europese Rekenkamer (ECA)

logo partner
Gevestigd te: Dublin

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND)

logo partner
Gevestigd te: Turin

Europese Stichting voor opleiding (ETF)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Gemeenschappelijke Onderneming (gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI JU)

logo partner
Gevestigd te: Amsterdam

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI JU)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH JU)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky (CSJU)

logo partner
Gevestigd te: Barcelona

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy (F4E)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Gemeenschappelijke onderneming SESAR (SJU)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

logo partner
Gevestigd te: Luxembourg

Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU)

logo partner
Gevestigd te: Lisbon

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen (MAOC (N)))

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Raad van de Europese Unie (COUNCIL)

logo partner
Gevestigd te: Madrid

Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)

logo partner
Gevestigd te: Valenciennes

Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

logo partner
Gevestigd te: Prague

Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (GSA)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERC)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)

logo partner
Gevestigd te: Luxembourg

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)

logo partner
Gevestigd te: Brussels

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme; voorheen: Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)) (EASME)