Lopende procedure(s)

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Publicatiedatum: 18/11/2020 - Uiterste datum: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Publicatiedatum: 18/11/2020 - Uiterste datum: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Publicatiedatum: 13/11/2020 - Uiterste datum: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Publicatiedatum: 13/11/2020 - Uiterste datum: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Het Vertaalbureau organiseert regelmatig aanbestedingen en neemt ook deel aan interinstitutionele aanbestedingen op uiteenlopende gebieden.

Overeenkomstig zijn oprichtingsverordening, Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, heeft het Vertaalbureau rechtspersoonlijkheid en kan het contractuele betrekkingen met externe dienstverleners aangaan.

Een overeenkomst kan alleen worden gesloten na afronding van strenge aanbestedingsprocedures in overeenstemming met de EU-voorschriften voor overheidsopdrachten.

Belangstellende externe dienstverleners moeten reageren op een oproep tot inschrijving die door het Vertaalbureau is georganiseerd.

Alle voor de inschrijving benodigde informatie is te vinden in de kennisgevingen die in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd, of op deze webpagina.

De website van het Vertaalbureau mag echter niet worden beschouwd als vervanging van de officiële publicatie van de oproep tot inschrijving in TED (Tenders Electronic Daily), de onlineversie van het Supplement bij het Publicatieblad van de EU, waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt worden.

Het Vertaalbureau aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de website.

Hieronder volgt een lijst van openstaande aanbestedingen (voor zover die er zijn).

Documentatie