Het Vertaalbureau organiseert regelmatig aanbestedingen en neemt ook deel aan interinstitutionele aanbestedingen op uiteenlopende gebieden.

Overeenkomstig zijn oprichtingsverordening, Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, heeft het Vertaalbureau rechtspersoonlijkheid en kan het contractuele betrekkingen met externe dienstverleners aangaan.

Een overeenkomst kan alleen worden gesloten na afronding van strenge aanbestedingsprocedures in overeenstemming met de EU-voorschriften voor overheidsopdrachten.

Belangstellende externe dienstverleners moeten reageren op een oproep tot inschrijving die door het Vertaalbureau is georganiseerd.

Alle voor de inschrijving benodigde informatie is te vinden in de kennisgevingen die in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd, of op deze webpagina.

De website van het Vertaalbureau mag echter niet worden beschouwd als vervanging van de officiële publicatie van de oproep tot inschrijving in TED (Tenders Electronic Daily), de onlineversie van het Supplement bij het Publicatieblad van de EU, waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt worden.

Het Vertaalbureau aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de website.

Hieronder volgt een lijst van openstaande aanbestedingen (voor zover die er zijn).

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: