Het Vertaalbureau heeft, net als iedere andere efficiënte organisatie, een centraal orgaan als drijvende kracht voor zijn kernactiviteiten. Dat is de taak van de afdeling Vertaalondersteuning.

De afdeling bestaat uit de dienst Workflowbeheer, de dienst Zakelijke Ontwikkeling en Workflowondersteuning en de interinstitutionele groep IATE.

Workflowbeheer

De dienst Workflowbeheer is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van alle verzoeken om taalkundige dienstverlening, vanaf de ontvangst van het verzoek tot en met de levering van het eindproduct. Het Vertaalbureau werkt grotendeels met kaderovereenkomsten.
Het personeel van de dienst is verantwoordelijk voor:

  • het ontvangen, analyseren en valideren van verzoeken, zo nodig in overleg met cliënten;
  • de toewijzing van vertalingen, revisies en redactionele en terminologische opdrachten aan interne en freelance vertalers;
  • het bewerkbaar maken van de bestanden voor de vertalers en het zorgen voor een correcte opmaak van de documenten voordat deze aan de cliënt worden geleverd;
  • het met taaltechnologietools bewerken van binnenkomende dossiers, voor zover mogelijk;
  • de levering van alle vertalingen binnen de overeengekomen termijn en in de gevraagde vorm;
  • de benodigde informatie ten behoeve van de facturering van de geboden diensten.

De dienst Workflowbeheer verleent de vertalers gedurende het hele vertaalproces taalkundige en technische ondersteuning. Daarnaast verzorgt de dienst ook opleidingen op diverse gebieden (bijv. het gebruik van technologie).

Dienst Geavanceerde Taaloplossingen

De dienst Geavanceerde Taaloplossingen omvat de volgende teams:

  • het team Taaltechnologie, dat tot taak heeft tendensen en vernieuwingen op het gebied van taalkundige diensten te volgen, analyseert hoe het Vertaalbureau optimaal aan de communicatiebehoeften van zijn cliënten kan voldoen. Ook ontwikkelt en ondersteunt dit team diensten op het gebied van automatische vertaling en spraakherkenning;
  • het team Terminologiebeheer, dat gespecialiseerde taalhulpbronnen en tools op het gebied van terminologie aanlevert en onderhoudt;
  • het team Uniemerken & Gemeenschapsmodellen, dat de volledige werkstroom voor de vertaling van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen beheert.

de interinstitutionele groep IATE

Het Vertaalbureau biedt namens de IATE-projectpartners onderdak aan de interinstitutionele groep IATE en de EurTerm-coördinator (interinstitutioneel samenwerkingsplatform voor terminologen).