Ix-xogħol ta’ terminoloġija jikkonsisti fil-ħolqien ta’ glossarji sħaħ b’termini ta’ sors u ta’ mira, definizzjonijiet, referenzi ta’ sors u kuntest, kummenti, eċċ., bl-għan li din l-informazzjoni tiġi importata fil-bażi tad-data ta’ terminoloġija interistituzzjonali IATE (Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa).

Aqra l-fuljetti: