Il-listi ta’ riżerva huma gruppi ta’ applikanti li jkunu għaddew minn proċedura ta’ selezzjoni u li ntgħażlu bħala kandidati potenzjali għal impjieg.

Jekk tinqala’ l-ħtieġa, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-UE se jikkuntattja lill-kandidati fuq il-lista ta’ riżerva.

Il-lista ta’ riżerva tista’ tiġi kondiviża wkoll ma’ aġenziji oħrajn tal-UE, jekk il-ħtiġijiet tas-servizz ikunu jirrikjedu dan.

Il-kandidati għandhom ikunu jafu li l-inklużjoni fuq lista ta’ riżerva ma tiggarantixxix ir-reklutaġġ.
 
Sabiex issir taf għal kemm żmien hija valida lista ta’ riżerva, segwi din il-link