Proċeduri negozjati għal kuntratti ta’ valur medju u baxx ta’ bejn il-EUR15,000 u l-EUR144,000

L-għan tal-informazzjoni ppubblikata f’din it-taqsima huwa li tkun provduta pubbliċità ex-ante għall-proċeduri ta’ akkwist taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni li l-valur stmat tagħhom huwa ta’ bejn il-EUR15,000.01 u l-EUR144,000 għal provvisti u servizzi.

Avviż fil-qosor b’informazzjoni addizzjonali dwar it-tip ta’ kuntratti ta’ valur medju jew baxx li ser jiġu mnedija, ser jiġi ppubblikat fuq din il-paġna mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel it-tnedija.

Tista’ tesprimi interess billi tibgħat email fl-indirizz indikat u tipprovdi l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-parti interessata. Il-preżentazzjoni ta’ espressjoni ta’ interess ma għandha tagħti l-ebda dritt ġuridiku jew toħloq aspettattiva leġittima tal-għoti ta’ kuntratt.

L-ipproċessar tat-tweġiba tiegħek għal reklam ex-ante ser jinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta’ data personali (bħall-isem, l-indirizz u dettalji oħra ta’ kuntatt tiegħek). Din id-data ser tiġi pproċessata skont ir-Regolament (KE), Nru 45/2001.

Għandek id-dritt li tikseb aċċess għad-data personali tiegħek fuq talba. Id-dettalji dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek huma disponibbli fuq l-Istqarrija ta’ privatezza speċifika għall-ipproċessar ta’ data personali relatata ma’ proċeduri ta’ akkwist fuq is–sit web tagħna.

Fi kwalunkwe ħin għandek id-dritt li tippreżenta’ rikors quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għal kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

Kwalunkwe mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek tista’ tiġi indirizzata lill-kontrollur tad-data billi tuża l-indirizz tal-email tenders@cdt.europa.eu u billi tindika r-referenza tal-avviż ex-ante.

Proċedura/Proċeduri għaddejja/għaddejjin

Negotiated procedure on the provision of post-editing service in the legal field (PN/MTPE-LEG20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing and full post-editing services regarding texts in the legal field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu 

Negotiated procedure on the provision of post-editing services in the medical field (PN/MTPE-MED20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light and full post-editing services regarding texts in the medical field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.