Id-Dipartiment tal-Finanzi u tal-Faċilitajiet jipprovdi sostenn amministrattiv u tekniku fl-oqsma tal-baġit, tal-finanzi, tal-ippjanar strateġiku, tal-faċilitajiet u tas-sigurtà.

Sezzjoni tal-Ippjanar Baġitarju u Strateġiku

Is-Sezzjoni tal-Ippjanar Baġitarju u Strateġiku tiżgura li l-ġestjoni finanzjarja, il-prestazzjoni, l-ippjanar u l-operat strateġiku taċ-Ċentru jiffunzjonaw kif suppost u li jkunu konformi mar-regoli u mar-regolamenti applikabbli kollha. Din tikkoordina l-istabbiliment u s-segwitu tal-baġit taċ-Ċentru u żżomm kuntatt mill-qrib mal-klijenti taċ-Ċentru sabiex tinkorpora l-previżjonijiet baġitarji tagħhom fil-baġit tad-dħul taċ-Ċentru. Is-Sezzjoni hija inkarigata mill-verifika ex-ante u ex-post tat-tranżazzjonijiet finanzjarji taċ-Ċentru. Is-Sezzjoni tħejji u timplimenta l-Istrateġija Pluriennali u l-Programmi ta’ Ħidma Pluriennali taċ-Ċentru, u tikkoordina t-tħejjija tar-Rapport Annwali tal-Attività. Hija tiżgura l-ġestjoni tal-mudelli tal-ispejjeż, il-kwalità u l-prestazzjoni taċ-Ċentru.

Sezzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Sigurtà

Is-Sezzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Sigurtà tiżgura li l-persunal, id-data, il-binjiet u t-tagħmir taċ-Ċentru jkunu protetti b’mod adegwat kontra r-riskji għas-sigurtà u li r-regoli tas-saħħa u tas-sigurtà jkunu implimentati bis-sħiħ. Is-Sezzjoni timmaniġġja l-proprjetà mobbli u immobbli, u tappoġġa u tassisti l-ħtiġijiet u t-talbiet tal-persunal bl-għan aħħari ta’ standards ottimali ta’ benesseri u ta’ servizz fil-bini taċ-Ċentru. Is-Sezzjoni hija responsabbli mit-tħejjija tal-baġit u mill-monitoraġġ tal-proċeduri baġitarji għall-kuntratti kollha relatati mal-infrastruttura u mas-sigurtà. Sabiex tipprevjeni u timmitiga kontra avveniment rari ta’ tfixkil kbir fl-operat taċ-Ċentru, is-Sezzjoni tal-Faċilitajiet u tas-Sigurtà tikkoordina s-sistema ta’ ġestjoni tal-kontinwità tal-operat. Iċ-Ċentru jirrikonoxxi l-importanza ta’ ġestjoni ambjentali proattiva u prattiki sostenibbli u fis-Sezzjoni kollha qiegħed jimplimenta u jippromwovi miżuri li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent filwaqt li jżid l-għarfien tal-persunal dwar kwistjonijiet relatati.