Kif previst mir–Regolament ta’ Stabbiliment tiegħu, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jwieġeb għall-ħtiġijiet tas-servizzi lingwistiċi ta’ aġenziji u korpi oħrajn tal-UE.  Iċ-Ċentru jista’ jassorbi wkoll kwalunkwe xogħol addizzjonali tal-istituzzjonijiet tal-UE, li għandhom is-servizzi ta’ traduzzjoni tagħhom stess.  Iċ-Ċentru għandu wkoll ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ aktar minn 60 klijent mifruxa madwar l-Unjoni Ewropea, kif muri fuq il-mappa interattiva hawn taħt.

Il-politika taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni dwar il-klijenti hija li jinkiseb is-sodisfazzjon tal-klijent billi jiġu offruti servizzi lingwistiċi ta’ kwalità għolja permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni.

Il-klijenti tagħna nqisuhom bħala s-sħab tagħna fi sforz sabiex nilħqu liċ-ċittadini tal-UE b’informazzjoni korretta u li tinqara fil-lingwa tagħhom stess. Għalhekk inħeġġu lill-klijenti tagħna sabiex jagħtuna rispons dwar ix-xogħol li nkunu għamilna, kif muri fid-deskrizzjoni Skopri l-fluss tax-xogħol tagħna.

Filtru

Ewropa

Riżultati ta' tfittxija: 65 klijent(i) (Irrisettja)
logo partner
Post: Brussels

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)

logo partner
Post: Copenhaguen

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

logo partner
Post: Warsaw

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

logo partner
Post: Vigo

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

logo partner
Post: Amsterdam

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

logo partner
Post: Lisbon

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

logo partner
Post: Bilbao

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

logo partner
Post: Helsinki

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

logo partner
Post: Tallinn

Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

logo partner
Post: Cologne

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

logo partner
Post: Brussels

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

logo partner
Post: Brussels

Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)

logo partner
Post: Brussels

Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)

logo partner
Post: Luxembourg

Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea)

logo partner
Post: Brussels

Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)

logo partner
Post: Ljubljana

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

logo partner
Post: Heraklion

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

logo partner
Post: Vienna

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

logo partner
Post: Valenciennes

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)

logo partner
Post: The Hague

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (EUROJUST)

logo partner
Post: The Hague

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL)

logo partner
Post: Budapest

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Cepol)

logo partner
Post: London

Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

logo partner
Post: Parma

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

logo partner
Post: Frankfurt

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

logo partner
Post: Paris

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

logo partner
Post: Prague

Awtorità tal-GNSS Ewropea (GSA)

logo partner
Post: Frankfurt

Bank Ċentrali Ewropew (ECB)

logo partner
Post: Luxembourg

Bank Ewropew tal-Investiment (EIB)

logo partner
Post: Brussels

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB)

logo partner
Post: Thessaloniki

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

logo partner
Post: Lisbon

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

logo partner
Post: Stockholm

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

logo partner
Post: Lisbon

Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N)))

logo partner
Post: Madrid

Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)

logo partner
Post: Brussels

Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs (CCE-EMPLOI)

logo partner
Post: Brussels, Luxembourg

Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (CCE-DG T)

logo partner
Post: Brussels

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi (CCE-DG JUST)

logo partner
Post: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Post: Turin

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

logo partner
Post: Dublin

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND)

logo partner
Post: Barcelona

Fużjoni għall-Enerġija (F4E)

logo partner
Post: Brussels

Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI JU)

logo partner
Post: Brussels

Impriża Konġunta ECSEL (ECSEL JU)

logo partner
Post: Brussels

Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI JU)

logo partner
Post: Brussels

Impriża Konġunta Shift2Rail

logo partner
Post: Brussels

Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)

logo partner
Post: Brussels

Impriża Konġunta “Clean Sky” (CSJU)

logo partner
Post: Brussels

Intrapriża Konġunta SESAR (SJU)

logo partner
Post: Vilnius

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

logo partner
Post: Budapest

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

logo partner
Post: Brussels

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)

logo partner
Post: Riga

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

logo partner
Post: Brussels

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC)

logo partner
Post: Brussels

Kumitat għar-Reġjuni (CDR/CoR)

logo partner
Post: Brussels

Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC)

logo partner
Post: Brussels

Kunsill tal-Unjoni Ewropea (COUNCIL)

logo partner
Post: Strasbourg

Ombudsman Ewropew (OMBUDSMAN)

logo partner
Post: Luxembourg

Parlament Ewropew (EP DG Trad)

logo partner
Post: Luxembourg

Qorti tal-Awdituri (ECA)

logo partner
Post: Luxembourg

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU)

logo partner
Post: Valetta

Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)

logo partner
Post: Angers

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)

logo partner
Post: Alicante

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

logo partner
Post: Brussels

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej (EURSC)