Image
CdT Management Board

 

Tulkošanas Centru pārvalda Valde. Tā ikdienas darbības veic personāls, kas strādā Luksemburgā Centra direktores vadībā.

Centra valdē, ko veido pilntiesīgi locekļi un to aizstājēji, ir pārstāvētas ES dalībvalstis, Eiropas Komisija un vairākums Tulkošanas centra klientu:

Kandidējot uz valdi, locekļiem ir jāiesniedz interešu deklarācija saskaņā ar Centra politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību. Šīs deklarācijas mērķis ir noteikt jebkādus iespējamus vai faktiskus interešu konfliktus, kuros var būt iesaistīts kāds no Valdes locekļiem saistībā ar viņu dalību valdē, lai Centrs vajadzības gadījumā varētu veikt attiecīgus pasākumus.

Lai iepazītos ar Valdes locekļu interešu deklarācijām un CV, lūdzu, izmantojiet šo vaicājumu saskarni:

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Andrew Smith
Pilntiesīgs loceklis
Mónika Azaola
Locekļa aizstājējs

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Jane Shreckengost
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Mary McCaughey
Pilntiesīgs loceklis
Hilary O'Donoghue
Locekļa aizstājējs

Eiropas Inovācijas padome un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Marcus Angioni
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Tzvetan Zafirov
Pilntiesīgs loceklis
Alice Fišer
Locekļa aizstājējs

Eiropas Izglītības fonds

Erja Kaikkonen
Pilntiesīgs loceklis
Cécile Beelaerts
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

Marcus Angioni
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Dominika Lempicka-Fichter
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra

Marcus Angioni
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Rosemary de Sousa
Pilntiesīgs loceklis
Marie-Christine Ashby
Locekļa aizstājējs

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

James Ramsey
Pilntiesīgs loceklis
Alessandra Fantini
Locekļa aizstājējs

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra

Marcus Angioni
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Corinna Frey
Pilntiesīgs loceklis
Stéphanie Wehrheim
Locekļa aizstājējs

Eiropas Prokuratūra

Olivier Ramsayer
Pilntiesīgs loceklis
Gianluca Dianese
Locekļa aizstājējs

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Guillaume de Roquigny-Iragne
Pilntiesīgs loceklis
Miguel Pereira
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

Dietrich Neumann
Pilntiesīgs loceklis
Thibault de Maignas
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās

Eszter Karoliny
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

Anna Gigantino
Pilntiesīgs loceklis
Salvatore Ricotta
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Andrea di Carlo
Pilntiesīgs loceklis
Inge Buffolo
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

Juhan Lepassaar
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

Patrick Hamilton
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Nicole Romain
Pilntiesīgs loceklis
Michail Beis
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

Anis Cassar
Pilntiesīgs loceklis
Chiara Petrolito
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

Roeland Woldhuis
Pilntiesīgs loceklis
Maria Molina-Sierra
Locekļa aizstājējs

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Karen Aimard
Pilntiesīgs loceklis
Antje Daume
Locekļa aizstājējs

Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra

Marcus Angioni
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Niall McHale
Pilntiesīgs loceklis
Rieke Arndt
Locekļa aizstājējs

Kopienas Augu šķirņu birojs

Francesco Mattina
Pilntiesīgs loceklis

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

Carlo M. Borghini
Pilntiesīgs loceklis
Vincent Declerfayt
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Padome

Katelijn Serlet
Locekļa aizstājējs

Austrija

Ulrike Köhler
Pilntiesīgs loceklis

Beļģija

Andy Detaille
Pilntiesīgs loceklis
Bernard Latour
Locekļa aizstājējs

Dānija

Carsten Sander
Pilntiesīgs loceklis
Erik Jessen
Locekļa aizstājējs

Francija

Natacha Ficarelli
Pilntiesīgs loceklis
Clément De Libero
Locekļa aizstājējs

Grieķija

Antonios Papadopoulos
Pilntiesīgs loceklis
Styliani Kromlidou
Locekļa aizstājējs

Igaunija

Mari Peetris
Pilntiesīgs loceklis

Īrija

Eamonn Mac Aodha
Pilntiesīgs loceklis
Michael Williams
Locekļa aizstājējs

Itālija

Filippo Ghersini
Pilntiesīgs loceklis
Mirko Costa
Locekļa aizstājējs

Kipra

Natassa Avraamides-Haratsi
Pilntiesīgs loceklis
Demetris Hasikos
Locekļa aizstājējs

Latvija

Māris Baltiņš
Pilntiesīgs loceklis
Arturs Krastiņš
Locekļa aizstājējs

Lietuva

Andrius Pauga
Pilntiesīgs loceklis
Aleksas Dambrauskas
Locekļa aizstājējs

Luksemburga

Sylvie Lucas
Pilntiesīgs loceklis
Luc Scholtes
Locekļa aizstājējs

Malta

Donatienne Spiteri
Locekļa aizstājējs

Nīderlande

Wolfram Metz
Pilntiesīgs loceklis
Teresa Morris-Drew
Locekļa aizstājējs

Polija

Justyna Bator
Pilntiesīgs loceklis
Justyna Cichowska
Locekļa aizstājējs

Portugāle

João Pina de Morais
Pilntiesīgs loceklis
Filipe Honrado
Locekļa aizstājējs

Rumānija

Mihai Constandache
Pilntiesīgs loceklis

Slovākija

Roman Suchý
Pilntiesīgs loceklis

Slovēnija

Boštjan Zupančič
Pilntiesīgs loceklis
Tea Mejak
Locekļa aizstājējs

Somija

Panu Kukkonen
Pilntiesīgs loceklis
Vesa Kulmala
Locekļa aizstājējs

Spānija

Alicia Cocero
Pilntiesīgs loceklis
Carlos Moreno
Locekļa aizstājējs

Ungārija

Endre Gáspár
Pilntiesīgs loceklis

Vācija

Matthias Gruber
Pilntiesīgs loceklis
Roland Schmieger
Locekļa aizstājējs

Zviedrija

Magnus Lärke
Pilntiesīgs loceklis
Jeffrey Ganellen
Locekļa aizstājējs