Konsultācijas valodas jautājumos ietver klienta valodas vajadzību analīzi, lai izstrādātu risinājumus tulkošanas procesu optimizēšanai. Tas var ietvert pielāgotu neironu mašīntulkošanas programmu izveidi un uzturēšanu, īpašu darbplūsmas sistēmu izveidi un izstrādi, oriģinālā materiāla tehnisko un lingvistisko priekšrediģēšanu galīgās kvalitātes uzlabošanai u. tml. Tā kā šāda pakalpojuma veida darba slodze lielā mērā ir atkarīga no katra atsevišķā gadījuma sarežģītības, katrs projekts tiek apstiprināts ciešā sadarbībā ar klientu.