Image
IATE

IATE (interaktīvas terminoloģijas Eiropai) projekts, ko 1999. gadā uzsāka Tulkošanas centrs, bija nozīmīgs sasniegums iestāžu sadarbībā. Ar apmēram astoņiem miljoniem terminu, aptverot ES 24 oficiālās valodas, IATE ir lielākā terminoloģijas datubāze mūsdienu pasaulē. Tās publiskā versija 2020. gadā saņēma 36,5 miljonu vaicājumus, un tās iekšējā versija (pieejama tikai ES personālam) saņēma 21 miljonu vaicājumu. 

IATE ir pieejama sabiedrībai kopš 2007. gada, un tajā ir apkopoti terminoloģijas resursi no visiem ES tulkošanas dienestiem. Tulkošanas centrs pārvalda projekta tehniskos aspektus projekta partneru vārdā, kas ir Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas/Reģionu komitejas, Tiesas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Centrālās bankas tulkošanas dienesti. Pirms projekta uzsākšanas gandrīz visām šīm iestādēm bija katrai sava terminu datubāze, bet šodien visi termini ir apkopoti vienā koplietošanas terminoloģijas datubāzē IATE.

Cits pagrieziena punkts IATE darbībā bija 2018. gads, kad tika ieviesta jauna zīmola versija. Rīks tika pilnībā pārprojektēts, izmantojot jaunas tehnoloģijas un piedāvājot lielāku sadarbspēju ar trešo personu rīkiem un jaunu veidolu un kvalitāti, kā arī orientāciju uz pieejamības aspektiem un savstarpējo pielāgojamību.

Papildu informācija