Benoît Vitale
Benoît Vitale, Tulkošans centra direktora vietas izpildītājs kopš 2019. gada janvāra

Tulkošanas centra direktors ir aģentūras juridiskais pārstāvis, kurš ziņo Centra Valdei. Direktors ir atbildīgs par Centra vadību un administrēšanu, un viņam ir šādi galvenie pienākumi:

  • darba programmas, budžeta un Valdes pieņemto lēmumu sagatavošana un īstenošana;
  • Centram uzticēto uzdevumu izpilde;
  • ikdienas darba vadība;
  • visu personāla jautājumu risināšana.

Direktoram palīdz personāls, kas ir strukturēts departamentos un nodaļās, kā redzams Centra organizatoriskajā struktūrshēmā.

Direktora CV

Direktora interešu deklarācija