Image
IAMLADP

Tulkošanas centrs ir arī aktīvs starptautiskajos forumos. Tas ir dalībnieks Ikgadējā starptautiskajā pilnsapulcē par valodu pasākumiem, dokumentāciju un publikācijām (IAMLADP), kas ir lielākais starptautisko organizāciju, kuras nodarbina konferenču un valodu pakalpojumu sniedzējus (galvenokārt tulkotājus un tulkus), vadītāju tīkls. IAMLADP vada Apvienoto Nāciju Organizācija, un tā pārstāv apmēram 10000 valodas profesionāļu kopienu.

Vispārējais IAMLADP mērķis ir stiprināt konferenču, valodu un publicēšanas pakalpojumu efektivitāti, kvalitāti un izmaksu lietderību katrā dalīborganizācijā, piedāvājot to vadītājiem unikālu forumu, kurā tie var apmainīties ar informāciju, dalīties ar pieredzi par politikām un praksēm, apkopot resursus kopīgu interešu uzdevumiem un veicināt personāla apmācību un apmaiņu.

Tulkošanas centrs IAMLADP kopienai ir izveidojis vairākus Apmācības kopuzņēmumus un pēdējo pāris gadu laikā piedāvājis tos simtiem tulkotāju no IAMLADP organizācijām.