Valodas konsultācijas

Valodas konsultācijas sastāv no klienta valodas vajadzību analīzes, lai izstrādātu risinājumus, kas optimizē tulkošanas procesu. Tas var ietvert atbalstu dokumentu sastādīšanā, konkrētu dokumentu saimju analīzi ar mērķi noteikt atkārtojošos vai līdzīgus teksta fragmentus, kurus var saskaņot dokumenta šablonos, lai ļautu samazināt tulkošanas izmaksas, vai dokumentu darbplūsmas analīzi. Šāda pakalpojuma darba slodze lielā mērā ir atkarīga no katra atsevišķā gadījuma sarežģītības.