Tulkošana

Tulkošana ir avota valodas nozīmes atveidošana mērķa valodā, lai sagatavotu tekstu, kas ir atbilstošs ar mērķa valodas gramatikas noteikumiem un kas atbilst instrukcijām, kuras saņemtas ar tulkošanas projekta uzdevumu. "Avota valoda" ir valoda, kurā ir uzrakstīts oriģinālais teksts (arī saukts par "avota tekstu"), bet "mērķa valoda" ir valoda, kurā pārtulko avota tekstu.