Image
Centra darbplūsma

Kā Centrs apstrādā klientu pieprasījumus?

Ļoti kvalitatīvi tulkojumi visās pieprasītajās valodu kombinācijās noteiktajos termiņos ir uzdevums, ko mēs Tulkošanas centrā pildām katru dienu. Gadu gaitā esam optimizējuši tulkojumu darbplūsmu, nodrošinot pēc iespējas raitāku pieprasījumu izpildi. Mūsu darbplūsmas atšķirīgie posmi no ienākošo pieprasījumu apstrādes līdz darba izpildei un klientu atsauksmēm ir šādi.

1. Ienākošie pieprasījumi

Darbplūsmas vadības nodaļa (WMS) uzrauga visus ienākošos pieprasījumus, kas tiek saņemti, izmantojot eCdT klientu portālu. Darbinieki pārbauda failu atbilstību avota dokumentam – valodu, lappušu skaitu un formātu, izvērtē pieprasīto pakalpojumu, kā arī termiņu un pieprasīto mērķa valodu(-as).

2. Priekšapstrāde

WMS pārliecinās, ka nav sarežģījumu ar izkārtojumu oriģinālajos avota dokumentos, katram saņemtajam darba uzdevumam apkopo vajadzīgos atsauces materiālus, izgūst noderīgu saturu no tulkošanas atmiņām un nodrošina visus darba dokumentus, kā arī lingvistiskos un terminoloģijas resursus.

3. Tulkošana

Pēc priekšapstrādes posma un atkarībā no gūtajiem rezultātiem WMS pieņem lēmumu par to, vai darbs ir jāpiešķir štata tulkotājiem, vai arī tas ir jānosūta kādam no Centra tīkla specializētajiem ārštata tulkotājiem. WMS piešķir darbu tulkotājiem atbilstoši to specializācijai, prasmēm un dzimtajai valodai. Ārštata tulkotāju piesaistes kritērijos ietilpst štata tulkotāju noslodze, darba konfidencialitātes pakāpe, tēma un dokumenta apjoms. Ja darbu piešķir ārštata tulkotājam, WMS var paļauties uz attiecīgajiem pamatlīgumiem, kas noslēgti ar ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī var uzrunāt konkrētus ārštata tulkotājus atkarībā no tēmas un valodu kombinācijas.

4. Klientu koordinatora /WMS atbalsts

Tulkotāji var konsultēties ar saviem kolēģiem, Centra klientu koordinatoriem, lai noskaidrotu vispārīgus lingvistiskus jautājumus ar klientu. Jebkuri lingvistiski vai ar saturu saistīti jautājumi tiek virzīti caur WMS, kas sazinās ar klientu, lai tos noskaidrotu.

5. Vidējā posma apstrāde

WMS pārbauda ārštata tulkotāju apstrādāto dokumentu visus tehniskos aspektus.

6. Kvalitātes kontrole

Visu dokumentu kvalitātes kontroli veic Centra štata tulkotāji. Ārštata tulkotājiem nosūtītos dokumentus pārlasa štata tulkotāji, kuri pēc tam aizpilda vērtējuma lapu par ārštata tulkotāja darba kvalitāti saskaņā ar pamatlīgumu nosacījumiem un Centra vispārīgiem noteikumiem par valodu pakalpojumu sniegšanu. Štata tulkotāju darbus pārbauda cits tulkotājs attiecīgajā valodu grupā.

7. Pēcapstrāde

WMS pārbauda, vai visi dokumenti ir pilnīgi, un vajadzības gadījumā pielāgo to izkārtojumu. Tāpat WMS koriģē un augšupielādē failus, kas jānosūta klientiem, un pārbauda to pilnīgumu un izkārtojumu.

8. Nosūtīšana

WMS nodrošina dokumenta nosūtīšanu klientam noteiktajā termiņā.

9. Laboto versiju pieprasījumi (CVR)

WMS izvērtē katru labotās versijas pieprasījumu (CVR), lai noteiktu, vai tam nepieciešams tulkotāja ieguldījums vai tehniski uzlabojumi. Ja nepieciešama valodas korekcija, Tulkošanas departaments analizē CVR, veic nepieciešamos labojumus un sagatavo gala versiju, ko WMS kopā ar tulkotāja atbildi nosūta klientam.