Transkripcija – tai garso ir (arba) vaizdo rinkmenos konvertavimas į kokybišką rašytinį tekstą. Tai atliekama naudojant sakytinės kalbos konvertavimo į tekstą technologijas, o juodraštinį tekstą po to redaguoja vienas iš Vertimo centro lingvistų. Galutiniame rašytiniame tekste, jei reikia, gali būti nurodomos laiko žymos ir kalbėtojo identifikaciniai duomenys.