Dokumentų vertimas

Vertimas – tai teksto originalo kalba prasmės perteikimas vertimo kalba paruošiant tekstą, kuris atitinka vertimo kalbos gramatikos taisykles ir paruošiamas laikantis vertimo projekto užduotyje pateiktų nurodymų. Originalo kalba – tai kalba, kuria parašytas pirminis tekstas (dar vadinamas originalu), vertimo kalba – tai kalba, į kurią verčiamas originalo kalbos tekstas. Prieš verčiant dokumentai apdorojami siekiant nustatyti pasikartojančias frazes, palengvinti pakartotinį Vertimo centro vertimo atminčių turinio naudojimą ir naudotis mašininio vertimo (MV) įrankiais, išskyrus atvejus, kai jie priskiriami kuriai nors iš šių kategorijų:

  • labai skubūs dokumentai;
  • skubūs tam tikros formos dokumentai, kuriems reikia atlikti specialias išankstinio apdorojimo operacijas.

Vertimų užsakymai, atitinkantys tinkamas Vertimo centro pritaikytų mašininio vertimo įrankių naudojimo sąlygas, automatiškai iš anksto apdorojami šiais įrankiais ir jiems taikomos mažesnės kainos dėl skirtingo darbo atlikimo laiko. Tokie iš anksto išversti dokumentai redaguojami Vertimo centro lingvistų, siekiant užtikrinti, kad galutinis rezultatas būtų visiškai panašus į rezultatą, gaunamą atliekant tradicinį vertimą (t. y. verčiant vertėjui, kuris atlieka vertimą naudodamas vertimo atminties įrankį kartu su mašininiu vertimu).

Vertimo tikrinimas

Ši paslauga – tai tikrinimas, ar vertimas atitinka reikiamą paskirtį, originalo ir vertimo teksto palyginimas ir, kai reikia, pataisymas. Vertimo centras siūlo išverstų dokumentų tikrinimo paslaugą. Tačiau jei tikrindamas Vertimo centro vertėjas nusprendžia, kad tikrinimui pateiktą vertimą reikia iš esmės perrašyti, Vertimo centras gali atmesti prašymą atlikti tikrinimo užduotį ir rekomenduoti klientui verčiau pateikti vertimo užsakymą.

„Paste 'n' Go“ vertimas

„Paste 'n' Go“ yra tekstų iki keturių puslapių (6 000 ženklų) vertimo paslauga su paprastomis formatavimo galimybėmis, kai paruošimo vertimui ir galutinės techninės patikros procesai yra visiškai automatizuoti. Užuot siuntę failus, klientai tiesiog įdeda verčiamą tekstą į tam tikrą klientų portalo sritį ir, gavę išverstą tekstą, nukopijuoja jį atgal į savo sistemas.

Automatinis vertimas

Tai visiškai automatinė dokumentų vertimo paslauga, kuriai naudojamos Vertimo centro vertimo atmintys ir pritaikytos mašininio vertimo sistemos, be jokios vertėjų kokybės kontrolės ar originalo ruošimo techniniam apdorojimui ar formatavimui.

Lengvas neuroninio mašininio vertimo redagavimas

Tai vertimo paslauga, kai redaktorius tobulina kompiuterio išverstą tekstą. Ši paslauga apima kompiuterio išversto teksto redagavimą, keitimą ir (arba) taisymą, kai galutinis tekstas nėra skirtas skelbti ir yra skirtas informacijai suteikti, t. y. esminei reikšmei perduoti nebūtinai tobula kalba, į kurią verčiama. Tai bus suprantamas tekstas, kuriame netrūks jokios svarbios informacijos ir nebus pridėta jokios neteisingos informacijos.

Interneto svetainių vertimas

Nuo 2015 m. Vertimo centras teikia interneto svetainių vertimo paslaugas ir laimėjo 2017 m. ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą (kategorija – meistriškumas teikiant į piliečius ir klientus orientuotas paslaugas) už kartu su EUIPO ir EU-OSHA įdiegtą sprendimą, padedantį valdyti daugiakalbes interneto svetaines. Nuo to laiko ši paslauga gerokai patobulinta – Vertimo centras visiškai pakeitė „Drupal“ pagrindu veikiančių interneto svetainių vertimo modulį. Dabar modulis veikia su „Drupal 7“, „Drupal 8“ ir „Drupal 9“, yra patvirtintas Komisijos Informatikos GD ir jį galima atsisiųsti iš „Drupal.org“ platformos.

ES prekių ženklų, Madrido protokolo dokumentų ir registruotų Bendrijos dizainų vertimas

Europos Sąjungos prekių ženklų (ESPŽ), Madrido protokolo (MP) ir registruotųjų Bendrijos dizainų (RBD) vertimas yra standartizuotų techninių pramoninės ir (arba) intelektinės nuosavybės srities tekstų vertimas. Šiuos tekstus sudaro prekių ir paslaugų sąrašai, grindžiami PINO (Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) parengta Tarptautine prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacija (Nicos klasifikacija) arba Lokarno susitarimu, nustatančiu tarptautinio pramoninio dizaino klasifikaciją (Lokarno klasifikacija).

Vertimo pakeitimai

Pakeitimai – tai į anksčiau išverstą tekstą įterpiami pataisymai. Prašydamas atlikti pakeitimus, klientas turi pateikti dokumentą, kuriame būtų matomi visi ankstesniame tekste atlikti pataisymai, įskaitant įterptas ir išbrauktas frazes, taip pat ankstesnę (-es) tos kalbos dokumento (-ų) versiją (-as), kurią (-as) reikia pakeisti. ES įstaigų vertimo centro vertėjai pakeičia išverstą tekstą, atsižvelgdami į originale atliktus pakeitimus.