Į rezervo sąrašus įtraukiami sėkmingai atrankos procedūrą įveikę kandidatai, kurie gali būti įdarbinti.

Atsiradus poreikiui, ES įstaigų vertimo centras susisieks su rezervo sąraše nurodytais kandidatais.

Pagal poreikį rezervo sąrašu taip pat gali būti dalijamasi su kitomis ES agentūroms.

Kandidatai turėtų žinoti, kad įtraukimas į rezervo sąrašą nereiškia, kad jie tikrai bus įdarbinti.
 
Norėdami sužinoti rezervo sąrašo galiojimo laiką, spustelėkite šią nuorodą