1994 m. įsteigtame Vertimo centre šiuo metu išverčiama vidutiniškai 700 000 puslapių per metus daugiau kaip 65 klientams iš visos Europos. Daugėjant oficialiųjų ES kalbų ir didėjant itin specializuotose srityse dirbančių klientų skaičiui, Vertimo centras nuolat plėtėsi. Bėgant metams, Vertimo centras sukaupė reikalingą patirtį, kad galėtų patenkinti vis didėjančius klientų poreikius, susijusius su dokumentų formatu, laiko terminais, klientų kompetencijos sritimis ar daugybe reikiamų kalbų kombinacijų (apie 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

1994 m. lapkričio 28 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą.


1995
11

oficialiųjų ES kalbų

20 000

Išversta puslapių

7

klientai

1995 m. reglamentas iš dalies pakeistas, kad būtų išplėstas klientų ratas ir Vertimo centras galėtų atlikti savo vaidmenį tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje.

1996

Vidaus rinkos derinimo tarnybos užsakymu Vertimo centre pradėti versti pirmieji ES prekių ženklai.


1997
timeline info

Vertimo centras iš Liuksemburgo miesto centro persikelia į „Nouvel Hémicycle“ pastatą Liuksemburgo Kirchbergo rajone, kuriame įsikūrusios dauguma ES institucijų.


1998
200 000

Išversta puslapių

12

klientų

2001
timeline info

Pradedama naudoti sistema „Flosys“. Tai Vertimo centro sukurta pažangioji IT priemonė, kuria valdomas visas vertimo darbo srautas nuo to momento, kai klientas atsiunčia Vertimo centrui dokumentą, iki tada, kai išverstas dokumentas pateikiamas klientui.

 Vertimo centras pradeda naudoti sistemą „Nemo“ ES prekių ženklų vertimo procesui valdyti.


2002
1 000 000

Išversta puslapių

2003
timeline info

Europos kokybės valdymo fondas pripažįsta, kad Vertimo centras siekia aukščiausios kompetencijos Europoje.


timeline info

Vertimo centras paskiriamas visoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms bendros terminų bazės IATE (angl. InterActive Terminology for Europe) projekto pradininku ir vadovu.


2004
20

oficialiųjų ES kalbų

Didysis ES plėtros etapas 2004 m., po kurio beveik dvigubai padaugėjo ES kalbų (nuo 11 iki 20), žymi naują Vertimo centro veiklos etapą.

2005

Veiklos dešimtmečio proga Vertimo centras organizuoja konferenciją „Daugiakalbystė bet kokia kaina“.


2007
23

oficialiosios ES kalbos

Vertimo centras į savo paslaugų pasiūlą įtraukia daugiau oficialiųjų ES kalbų, nes į ES įstoja Bulgarija ir Rumunija, ir airių kalba tampa oficialiąja ES kalba, nors jai taikoma nukrypti leidžianti nuostata.

ES tarpinstitucinė terminų bazė IATE tampa prieinama viešai.

2010
timeline info

15-ųjų veiklos metinių proga Vertimo centras organizuoja konferenciją „Europos kalba. Vertimas Europos Sąjungai“.

 Vertimo centras Bendrijos prekių ženklų vertimo proceso valdymo sistemą „Nemo“ pakeičia sistema „Tr@Mark“.


2011

Vertimo centras internete paskelbia Europos cheminių medžiagų agentūrai parengtą daugiakalbę terminų bazę „ECHA-term“.


2013
8 000 000

Išversta puslapių

24

oficialiosios ES kalbos, įskaitant kroatų

timeline info

Vertimo centras persikelia į savo dabartines patalpas Drosbacho pastate Liuksemburge ir pasirašo susitarimą dėl būstinės su Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste.


2015
9 000 000

Išversta puslapių

61

klientas

2016
64

klientai

timeline info

Vertimo centras pradeda naudoti naują vertimo darbo srauto valdymo programą „eCdT“, kuri pakeičia ankstesnę sistemą „Flosys“.