Image
CdT Management Board

 

Vertimo centrui vadovauja valdyba. Kasdienę veiklą vykdo Liuksemburge įsikūrę darbuotojai, o prižiūri direktorius.

ES valstybės narės, Europos Komisija ir dauguma Vertimo centro klientų turi savo atstovus Centro valdyboje, kurią sudaro tikrieji ir pakaitiniai nariai:

Paskirti eiti pareigas valdyboje, valdybos nariai turi pateikti interesų deklaraciją, kaip numatyta Centro interesų konfliktų prevencijos ir valdymo strategijoje. Šios deklaracijos tikslas – nustatyti bet kokį potencialų arba faktinį bet kurio valdybos nario interesų konfliktą jam einant valdybos nario pareigas ir suteikti Vertimo centrui galimybę prireikus imtis atitinkamų priemonių.

Norėdami susipažinti su valdybos narių interesų deklaracijomis ir gyvenimo aprašymais (CV), naudokitės toliau esančia užklausų sąsaja:

Bendrijos augalų veislių tarnyba

Francesco Mattina
Full member

Europos aplinkos agentūra

Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys

Europos Audito Rūmai

José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys

Europos Centrinis Bankas

Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys
Rossana Villani
Tikrasis narys

Europos cheminių medžiagų agentūra

Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
Shay O’Malley
Tikrasis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys
John Wickham
Pakaitinis narys

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Andrew Smith
Tikrasis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Anna Redstedt
Tikrasis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys

Europos geležinkelių bendroji įmonė

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Europos gynybos agentūra

Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Europos inovacijų taryba ir Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Marcus Angioni
Full member

Europos investicijų bankas

Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Maria Bühler
Tikrasis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys

Europos jūrų saugumo agentūra

Dominika Lempicka-Fichter
Full member
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys
Steven Dunlop
Pakaitinis narys

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga

Marcus Angioni
Full member

Europos Komisija

Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Europos lyčių lygybės institutas

Jane Shreckengost
Full member

Europos maisto saugos tarnyba

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Christos Ellinides
Tikrasis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Marcus Angioni
Full member

Europos mokymo fondas

Cécile Beelaerts
Full member
Erja Kaikkonen
Full member

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Europos ombudsmenas

Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys

Europos profesinio mokymo plėtros centras

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Europos prokuratūra

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Europos regionų komitetas

Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra

Eszter Karoliny
Full member

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys
Juhan Lepassaar
Tikrasis narys

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra

Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys
Patrick Hamilton
Tikrasis narys

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Nicole Romain
Tikrasis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga

Marcus Angioni
Full member

Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga

Marcus Angioni
Full member

Europos vaistų agentūra

Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Niall McHale
Tikrasis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys

Europos Parlamentas

Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Valter Mavrič
Tikrasis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys

Europos Sąjungos Taryba

Katelijn Serlet
Alternate member

Airija

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Austrija

Ulrike Köhler
Full member

Belgija

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Danija

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Estija

Mari Peetris
Full member

Graikija

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Ispanija

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Italija

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

Kipras

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Latvija

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Lenkija

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Lietuva

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Liuksemburgas

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Nyderlandai

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Portugalija

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Prancūzija

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Rumunija

Mihai Constandache
Full member

Slovakija

Roman Suchý
Full member

Slovėnija

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Suomija

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Švedija

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

Vengrija

Endre Gáspár
Full member

Vokietija

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Мalta

Donatienne Spiteri
Alternate member