Vienas iš įsimintiniausių šio tarpinstitucinio bendradarbiavimo laimėjimų – 1999 m. Vertimo centro pradėtas vykdyti IATE (Sąveikioji terminologija Europai) projektas. Šiuo metu IATE yra didžiausia terminologijos duomenų bazė Europoje, kurioje sukaupta daugiau nei 8 mln. terminų 24 oficialiosiomis ES kalbomis: 2016 m. viešai prieinamoje jos versijoje buvo pateikta 36 mln. užklausų, o vidinėje versijoje (prieinamoje tik ES personalui) – 18 mln. užklausų.

Nuo 2007 m. šia duomenų baze gali naudotis plačioji visuomenė, joje kaupiami visų ES vertimo tarnybų terminologiniai ištekliai. Vertimo centras tvarko techninius projekto aspektus projekto partnerių – Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto, Europos Parlamento Vertimo žodžiu generalinio direktorato, Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato (SCIC – Service Commun Interprétation-Conférences), Teisingumo Teismo, Europos investicijų banko, Leidinių biuro ir Europos Centrinio Banko vertimo tarnybų – vardu. Prieš pradedant vykdyti projektą, beveik visos šios institucijos turėjo savo terminų duomenų bazes, o dabar visi terminologijos rinkiniai iš ES institucijų ir įstaigų vertimo tarnybų sujungiami į vieną bendrą terminologijos duomenų bazę.