Vertimo centras dirba pagal preliminariąsias sutartis, taikydamas kintamos pirmumo eilės sistemą. Tam tikrais atvejais, kuriems netaikomas atviras konkursas, taip pat taikoma derybų procedūra.

Vertimo centras vykdo visų kalbos paslaugų, kurias jam teikia išorės paslaugų teikėjai, kokybės kontrolę. Kiekvieną užsakymą vertina Vertimo centro vidaus tikrintojai, naudodamiesi standartine vertinimo forma. Kai išorės vertimo paslaugų teikėjui atliktam darbui skiriamas itin aukštos kokybės įvertinimas (+1) arba jis yra nepriimtinas dėl prastos kokybės (-1), toks darbas persiunčiamas Centro Vertinimo komitetui, kurį sudaro nepriklausomi skirtingų departamentų nariai. Jei komitetas patvirtina pradinį vertinimą, prie rangovui iš pradžių skirto taškų skaičiaus pridedamas arba iš jo atimamas tam tikras taškų skaičius (nurodytas preliminariojoje sutartyje) ir jis atitinkamai gali pakilti pirmumo eilėje arba nusileisti į žemesnes pozicijas. Kai nusprendžiama, kad išorės vertimo paslaugų teikėjo atliktas darbas yra priimtinos kokybės (0), pvz., pateiktas darbas yra tokio lygio, kokio pagrįstai tikimasi iš profesionalaus lingvisto, paslaugų teikėjo vieta pirmumo eilėje nekinta. Taip užtikrinama, kad paslaugų teikėjo pirmumo eilė atitiktų faktinę sutarties galiojimo laikotarpiu teikiamos paslaugos kokybę. Vykdoma ir pagal derybų procedūras išorės vertimo paslaugų teikėjui užsakytų darbų kokybės kontrolė, tačiau jie nėra įtraukiami į šią kintamos pirmumo eilės sistemą, taikomą tik preliminariosioms sutartims, kurias Vertimo centras pasirašė su rangovais. Kintamos pirmumo eilės sistema yra vienas iš Vertimo centro kokybės užtikrinimo modelio privalumų. Dėl jos Vertimo centras geba itin greitai reaguoti ir tai padeda ilgainiui užtikrinti visuomet gerą kokybę.