Image
IAMLADP

Vertimo centras taip pat aktyviai dalyvauja tarptautiniuose forumuose. Jis yra didžiausio tarptautinių organizacijų, įdarbinančių konferencijų ir kalbos paslaugų teikėjus (daugiausia vertėjus raštu ir žodžiu), vadovų tinklo, vadinamojo Tarptautinio metinio susitikimo dėl susitarimų dėl kalbų, dokumentacijos ir leidinių (IAMLADP), narys. IAMLADP pirmininkauja Jungtinės Tautos ir jis atstovauja daugiau nei 10 000 kalbos profesionalų bendruomenei.

Bendras IAMLADP tikslas – didinti konferencijų, kalbos ir leidybos paslaugų veiksmingumą, kokybę ir ekonomiškumą kiekvienoje dalyvaujančioje organizacijoje, sukuriant jų vadovams atskirą forumą, kuriame jie galėtų keistis informacija, dalytis patirtimi politikos ir praktikos klausimais, sutelkti išteklius bendro intereso užduotims atlikti ir skatinti mokymą ir darbuotojų mainus.

Vertimo centras IAMLADP bendruomenei parengė daug bendrų mokymo projektų ir per pastaruosius keletą metų teikė juos šimtams vertėjų iš IAMLADP organizacijų.