Vertimo centras tenkina ES agentūrų ir kitų įstaigų kalbos paslaugų poreikius, kaip numatyta jo Steigimo reglamente. Be to, jis gali padėti savo vertimo tarnybas turinčioms ES institucijoms, kai joms tenka pernelyg didelis darbo krūvis. Centras yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su daugiau kaip 60 klientų iš visos Europos Sąjungos, kaip matyti toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje.

Vertimo centro darbo su klientais tikslas – siekti klientų pasitenkinimo teikiant kokybiškas kalbos paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija su jais.

Savo klientus laikome partneriais, su kuriais siekiame ES piliečiams teikti tikslią ir lengvai suprantamą informaciją jų kalba. Todėl savo klientus visuomet skatiname teikti atsiliepimus apie mūsų atliktą darbą, kaip nurodyta skiltyje „Mūsų darbo srautas“.

Filtras

Europa

Paieškos rezultatai: 67 klientas (-ai) (-ų) (Atkurti)
logo partner

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Location: Brussels
logo partner

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

Location: Angers
logo partner

Bendroji įmonė SESAR (BĮ SESAR)

Location: Brussels
logo partner

Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (BĮ ECSEL)

Location: Brussels
logo partner

Bendroji įmonė „Shift2Rail“

Location: Brussels
logo partner

Bendroji įmonė „Švarus dangus“

Location: Brussels
logo partner

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BĮ BBI)

Location: Brussels
logo partner

Branduolių sintezė energetikos tikslais (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Europos aplinkos agentūra (EAA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Europos Audito Rūmai

Location: Luxembourg
logo partner

Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Europos bankininkystės institucija (EBI)

Location: London
logo partner

Europos Centrinis Bankas (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Location: Brussels
logo partner

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Location: Brussels
logo partner

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)

Location: Riga
logo partner

Europos GNSS priežiūros institucija (GSA)

Location: Prague
logo partner

Europos gynybos agentūra (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Europos investicijų bankas (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Europos Komisija – Vertimo raštu generalinis direktoratas (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ)

Location: Brussels
logo partner

Europos mokyklų generalinio sekretoriaus kabinetas (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Europos mokymo fondas (ETF)

Location: Turin
logo partner

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Location: Lisbon
logo partner

Europos Parlamentas (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

Location: Valenciennes
logo partner

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Europos Sąjungos Palydovų centras (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Europos Sąjungos regionų komitetas

Location: Brussels
logo partner

Europos Sąjungos Taryba

Location: Brussels
logo partner

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

Location: The Hague
logo partner

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Location: Luxembourg
logo partner

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Location: The Hague
logo partner

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Europos vaistų agentūra (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

Location: Vigo
logo partner

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ)

Location: Brussels
logo partner

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME); ankstesnis pavadinimas – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Location: Brussels
logo partner

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI BĮ)

Location: Brussels
logo partner

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Europos ombudsmenas

Location: Strasbourg