A lektorálás a fordítás egyeztetett célra való alkalmasságának a vizsgálata a forrás- és a célszöveg összevetésével és – szükség esetén – javításával. A Fordítóközpont nyújt lefordított dokumentumok lektorálására irányuló szolgáltatást. Ha azonban a lektorálás során a fordító úgy ítéli meg, hogy a lektorálandó szöveget jelentősen át kell írni, a Fordítóközpont elutasíthatja a lektorálási megrendelést, és javasolhatja, hogy az ügyfél helyette fordítási megrendelést nyújtson be.