A Fordítóközpont annak érdekében, hogy ügyfelei nyelvi szolgáltatásokkal kapcsolatos összes igényét ki tudja elégíteni, külső szolgáltatókat is bevon fordítási, módosítási, lektorálási, korrektúrázási és terminológiai munkákba, valamint szószedetek összeállításába.

External language service provider

E szolgáltatásokat azok jellegétől, a nyelvkombinációtól és az adott ügyfél által elvárt szakterülettől függően keretmegállapodások és egyedi szerződések alapján szervezi ki. A Fordítóközpont az általa kiírt ajánlati felhívásokon nyertes szolgáltatókkal köt keretmegállapodást. E megállapodások egy évre szólnak, időbeli hatályuk ugyanakkor hallgatólagosan további egyéves időszakokra meghosszabbítható, teljes időtartamuk azonban legfeljebb négy év lehet. Amikor egy ügyfél megrendelést ad le, a Fordítóközpont kapcsolatba lép a vállalkozóval.Ha a rangsorban első helyen álló vállalkozó nem tudja vállalni a megrendelést, vagy nem válaszol, a Fordítóközpont a munkát a második helyen lévő vállalkozónak kínálja fel, illetve tovább haladhat lefelé a rangsorban.Külső nyelvi szolgáltatóval a Fordítóközpont egyedi szerződést akkor köt, ha a keretmegállapodás az adott nyelvi szolgáltatásra és szakterületre nem terjed ki, vagy ha a keretmegállapodással rendelkezők közül egyetlen vállalkozó sem tudja elvégezni a munkát.

A Fordítóközpont által alkalmazott korszerű, proaktív kiszervezési modellnek három összetevője van: szakértő külső nyelvi szolgáltatók, a legjobb nyelvi szolgáltató igénybevételét biztosító dinamikus értékelési (újrarangsorolási) rendszer (amelyet az Unión belül elsőként a Fordítóközpont vezetett be), valamint a külső szolgáltatók munkáját segítő nyelvi erőforrások biztosítása.

A külső nyelvi szolgáltatók által elvégzett és a Fordítóközpontnak leadott munkának kellően színvonalasnak kell lennie ahhoz, hogy adott állapotában felhasználható legyen, és a Fordítóközpontnak ne kelljen lektoráltatnia azt. A Fordítóközpont e szolgáltatókat minőségellenőrzésnek veti alá, amelynek kulcsfontosságú eleme, hogy belső nyelvészek értékelőlap szerint haladva módszeresen átnézik az összes leadott munkájukat, meggyőződve arról, hogy megfelelnek a célnak. Az értékelőlap nemcsak átfogó értékelést ad a fordítás vagy lektorálás minőségéről, de szükség esetén az észlelt hibák típusait is részletesen felsorolja. A Fordítóközpont számára legfontosabb szempontok közé tartozik a teljesség és a pontosság, a referenciadokumentumok és közzétett anyagok helyes idézése, az utasítások betartása, valamint a terminológiai és stilisztikai következetesség.

A Fordítóközpont főként az Unió 24 hivatalos nyelvén szervez ki nyelvi szolgáltatásokat, de előfordulnak munkák harmadik országok nyelvein, például izlandi, norvég, arab, orosz, szerb, kínai, japán, héber, perzsa és egyéb nyelveken is.