Image
Ildikó Horváth
Horváth Ildikó, a Fordítóközpont igazgatója 2022 februárja óta

A Fordítóközpont igazgatója az ügynökség jogi képviselője, aki a Központ igazgatótanácsának tartozik elszámolással. Az igazgató felel a Fordítóközpont vezetésért és igazgatásért. Fő feladatai a következők:

  • a munkaprogram, a költségvetés és az igazgatótanácsi határozatok előkészítése és végrehajtása;
  • a Fordítóközpontra bízott feladatok végrehajtása;
  • a napi igazgatási tevékenységek ellátása;
  • valamennyi személyzeti kérdés.

Az igazgatót feladatai végrehajtásában a Fordítóközpont – szervezeti ábrán szemléltetett – különböző osztályain és részlegein dolgozó munkatársak támogatják.

Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a Számviteli részleg, a helyi informatikai biztonsági tisztviselő (LISO) és a Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg.

Számviteli részleg

A számvitelért felelős tisztviselőt, aki függetlenül látja el feladatait, az igazgatótanács nevezi ki. A számvitelért felelős tisztviselő és csapata felel a bevételeknek, kiadásoknak és kimutatásoknak az érvényben lévő szabályok és rendelkezések szerinti kezeléséért. A számvitelért felelős tisztviselő felelős továbbá a pénzgazdálkodásért, valamint a Fordítóközpont tevékenységeihez kapcsolódó számlázásért. E feladatok ellátása érdekében a számvitelért felelős tisztviselő szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, az Európai Számvevőszékkel és külső könyvvizsgálókkal.

Helyi informatikai biztonsági tisztviselő (LISO)

A helyi informatikai biztonsági tisztviselő feladata annak biztosítása, hogy a Központ informatikai rendszerei megfeleljenek a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Kockázatkezelésért és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek koordinálásáért felelős tisztviselő (ORMICC)

Az ORMICC felelős a belsőkontroll-stratégia kidolgozásáért és végrehajtásáért. Az ORMICC megszervezi a Fordítóközpont belsőkontroll-keretrendszerével kapcsolatos önértékelést, valamint tanácsadást biztosít kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatban annak érdekében, hogy biztosítható legyen a kockázatok folyamatos feltárása és megfelelő kezelése.

Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg

A Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg tartja a kapcsoltot a Fordítóközpont ügyfeleivel, hogy azonosítsa igényeiket és felmérje elégedettségüket. Ennek érdekében rendszeresen felkeresi az ügyfeleket és időszakos felméréseket végez.

A részleg az ügyfelekkel együttműködve képzéseket, műhelytalálkozókat és előadásokat szervez a Fordítóközpont fordítói számára, hogy ezáltal bővítse az ügyfelek különleges szakterületeivel és eljárásaival kapcsolatos ismereteiket. Ehhez hasonlóan az ügyfelek számára is szervez előadásokat, hogy alaposabban megismerjék a Fordítóközpont szerepét és szolgáltatásait.

A részleg emellett a belső és külső kommunikációért is felel. A Fordítóközpont intranetén, honlapján, közösségimédia-csatornáin és ügyfélportálján keresztül tesz közzé információkat és híreket. A részleg célzott kiadványokat, például az év kiemelkedő eseményeiről szóló jelentést (Highlights of the Year), valamint számos tájékoztató füzetet és hírlevelet készít, illetve szerkeszt. Emellett különböző rendezvényekkel igyekszik előmozdítani a többnyelvűséget.

Az igazgató önéletrajza

Az igazgató érdekeltségi nyilatkozata