A Szervezeti szolgáltatások osztály adminisztratív és technikai támogatást nyújt a humán erőforrások (HR), a jogi ügyek és az ajánlati felhívások területén.

Jogi és közbeszerzési részleg

A Jogi és közbeszerzési részleg foglalkozik a Fordítóközpont napi működése során esetlegesen felmerülő valamennyi jogi kérdéssel. Képviseli a Fordítóközpontot az intézményközi megbeszéléseken a hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint a peres ügyekben (pl. EUB ügyek). A Jogi és közbeszerzési részleg felel a Fordítóközponthoz intézett ombudsmani megkeresések kezeléséért, és a Fordítóközpont vezetőségének jogi tanácsadójaként jár el. A Jogi és közbeszerzési részleg szervezi a Fordítóközpont közbeszerzési eljárásait. Ezenkívül megszövegezi és nyomon követi a Fordítóközpont és az ügyfelei közötti szerződéses megállapodásokat, valamint elvégzi a kapcsolódó szerződéskezelési feladatokat (pl. módosítások).  

Az EU Sign csoport és a csalás elleni kapcsolattartó szintén a részleghez tartozik. 

Humánerőforrás- és személyzeti támogatási részleg

A Humánerőforrás- és személyzeti támogatási részleg kidolgozza, összehangolja és végrehajtja a humán erőforrásokkal kapcsolatos irányelveket, továbbá tanácsot és iránymutatást nyújt a Fordítóközpont vezetőségének és személyzetének a humán erőforrások témájában. A részleg másik fő szerepköre a személyzet tagjainak és a gyakornokoknak a kiválasztásához, felvételéhez és szakmai előmeneteléhez kapcsolódik (képzés, készségmenedzsment, teljesítményértékelés és előléptetés). A részleg emellett a személyzeti kiadásokkal kapcsolatos költségvetési és pénzügyi kérdésekkel is foglalkozik.