Hogyan kezeli a Központ az ügyfelek megrendeléseit?

Minőségi fordítások készítése valamennyi megrendelt nyelvkombinációban meghatározott határidőn belül: a Fordítóközpont minden nap vállalja ezt a kihívást. Az évek során optimalizáltuk fordítási munkafolyamatunkat annak érdekében, hogy a megrendelések kezelése zökkenőmentesen történjen. A lentiekben láthatók munkafolyamatunk különböző lépései, a beérkező megrendelések kezelésétől kezdve a teljesítésen át egészen az ügyfelek visszajelzéséig.

1.A megrendelések beérkezése

A Munkafolyamat-kezelési részleg (Workflow Management Section, WMS) kíséri figyelemmel az eCdT ügyfélportálon keresztül beérkező megrendeléseket. Ellenőrzi, hogy a forrásdokumentum nyelve, oldalszáma és formátuma megfelel-e a megrendelésnek, valamint ellenőrzi a megrendelt szolgáltatást, a határidőt és a kért célnyelveket.

2.Előfeldolgozás

A WMS biztosítja, hogy az eredeti forrásfájlok elrendezése megfelelő legyen, összegyűjti a kapcsolódó referenciaanyagokat, kinyeri a fordítói memóriákban található, újból felhasználható tartalmakat, valamint rendelkezésre bocsát minden munkafájlt, nyelvi és terminológiai forrást.

3.Fordítás

Miután az előfeldolgozás szakasza befejeződött, annak eredményétől függően a WMS eldönti, hogy a munkát házon belül adja-e ki képzett fordítóknak, vagy kiszervezi a Fordítóközponttal szerződésben álló szabadúszó szakfordítóknak. A WMS a munkákat a fordítók szakterületének, tapasztalatának és anyanyelvének figyelembe vételével osztja ki. A kiszervezés kritériumai többek között a belső leterheltség szintje, a bizalmas jelleg mértéke, valamint a dokumentum témája és hossza. Amennyiben egy dokumentum kiszervezésre kerül, a WMS a külső szolgáltatókkal kötött megfelelő keretszerződésekre támaszkodik, illetve a témától és a nyelvi kombinációtól függően egy konkrét szabadúszó fordítónak is adhat ki munkát.

4.Ügyfélkoordinátori támogatás

A fordítók a forrásdokumentum tartalmára vonatkozó kérdéseikkel a Központ (Fordítási Osztályon dolgozó) ügyfélkoordinátoraihoz fordulhatnak.

5.Köztes feldolgozás

A WMS technikai szempontból is ellenőrzi a szabadúszó fordítók által feldolgozott dokumentumokat.

6.Felülvizsgálat

Az összes kiszervezett dokumentumot házon belüli fordítóink lektorálják, majd kitöltenek egy a szabadúszó fordító által végzett munka minőségére vonatkozó értékelő lapot, összhangban a keretszerződések feltételeivel és a Fordítóközpont nyelvi szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeivel. A házon belüli fordításokat azonos anyanyelvű belső fordítók lektorálják.

7.Utófeldolgozás

A WMS ellenőrzi a dokumentum hiánytalanságát, és szükség esetén kiigazítja az elrendezést. Hasonlóképpen, a WMS ellenőrzi (hiánytalanság és megjelenítés ellenőrzése), kijavítja és feltölti az ügyfeleknek webfeltöltéssel szállítandó fájlokat.

8.Teljesítés

A WMS biztosítja, hogy a dokumentum meghatározott határidőre az ügyfélhez kerüljön.

9.Ügyfélvisszajelzés-kezelés

Az Ügyfélkoordinációs csoport (Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg) elemzi az ügyfelek által visszaküldött ügyfélelégedettségi űrlapokat (Client Satisfaction Forms, CSFs).