Transkripcija je pretvaranje audiodatoteke i/ili videodatoteke u visokokvalitetan pisani tekst. To se radi s pomoću tehnologija za pretvaranje govora u tekst, a neobrađeni izlazni tekst zatim naknadno obrađuje jedan od lingvista Centra. Konačni izlazni tekst prema potrebi može sadržavati vremenske kodove i identifikaciju govornika.