Prijevod dokumenata

Prijevod je postupak prenošenja značenja iz izvornog jezika u ciljni, kako bi se proizveo tekst koji je točan u pogledu gramatičkih pravila ciljnog jezika i koji odgovara uputama primljenima pri dodjeli prevoditeljskog prijevoda. „Izvorni jezik” je jezik na kojem je napisan originalni tekst (zove se i „izvorni tekst”), a „ciljni jezik” je onaj jezik na koji se izvorni tekst prevodi. Dokumenti se prethodno obrađuju kako bi se utvrdio materijal koji se ponavlja i olakšala ponovna uporaba sadržaja u prijevodnim memorijama (TM-ovima) Centra te iskoristila uporaba aplikacija za strojno prevođenje (MT), osim ako pripadaju nekoj od sljedećih kategorija:

  • vrlo hitni dokumenti
  • hitni dokumenti u određenim formatima koji zahtijevaju posebne radnje prethodne obrade.

Zahtjevi za prijevod koji ispunjavaju odgovarajuće uvjete za uporabu prilagođenih aplikacija za strojno prevođenje Centra automatski se prethodno obrađuju s pomoću tih aplikacija te se na njih primjenjuju snižene cijene s obzirom na različito vrijeme potrebno za izvršenje zadatka. Lingvisti Centra provode detaljnu lekturu takvih unaprijed prevedenih dokumenata kako bi osigurali da je konačni rezultat u potpunosti usporediv s rezultatom dobivenim tradicionalnim prijevodom (tj. tijekom kojeg prevoditelj proizvodi prijevod s pomoću alata za prijevodnu memoriju u kombinaciji sa strojnim prevođenjem).

Revizija prijevoda

Redaktura je provjera odgovara li prijevod dogovorenoj svrsi uspoređivanjem izvornog i ciljnog teksta i ispravljanjem pogrešaka ako je to potrebno. Centar nudi uslugu redakture prevedenih dokumenata. Međutim, ako tijekom redakture prevoditelj zaključi da prijevod koji se revidira treba znatne prepravke, Centar može odbiti zahtjev za redakturu i savjetovati klijentu da umjesto toga podnese zahtjev za prijevod.

Prijevod Paste ‘n’ Go

Paste ‘n’ Go je usluga prevođenja za tekstove do četiri stranice (6000 znakova), uz jednostavne mogućnosti formatiranja, pri čemu su priprema za prijevod i konačna tehnička provjera u potpunosti automatizirane. Umjesto učitavanja datoteka, klijenti jednostavno zalijepe tekst koji treba prevesti u određeno područje portala za klijente, a nakon isporuke prevedenog teksta, kopiraju ga natrag u svoje vlastite sustave.

Automatski prijevod

Radi se o usluzi automatskog prijevoda dokumenata s pomoću kombinacije prijevodnih memorija Centra i prilagođenih aplikacija za strojno prevođenje, bez kontrole kvalitete koju bi provodili prevoditelji ili pripreme izvornih dokumenata za tehničku obradu ili formatiranje..

Osnovna lektura prijevoda dobivenog neuralnim strojnim prevođenjem

Radi se o prevoditeljskoj usluzi u kojoj lektori naknadno poboljšavaju prijevod dobiven strojnim prevođenjem.  Takva usluga obuhvaća lektoriranje, izmjenu i/ili ispravljanje prijevoda dobivenog strojnim prevođenjem ako konačni tekst nije namijenjen za objavu i uglavnom služi za „sažimanje” informacija, tj. prenošenje osnovnog značenja, pri čemu tekst ne mora nužno biti savršen na ciljnom jeziku. Rezultat će biti razumljiv tekst u kojemu nijedna važna informacija nije slučajno izostavljena niti je netočna informacija u njega dodana.

Prevođenje mrežnih mjesta

Centar pruža uslugu prevođenja mrežnih mjesta od 2015., a 2017. osvojio je nagradu nagradu ombudsmanice EU-a za dobru upravu (kategorija: „Izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građane/korisnike”) za dobru upravu (u kategoriji „izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građane/korisnike”) za rješenje uspostavljeno zajedno s EUIPO-om i EU-OSHA-om s ciljem olakšavanja upravljanja višejezičnim mrežnim mjestima. Od tada je usluga znatno poboljšana jer je Centar u potpunosti preoblikovao svoj modul za prevođenje mrežnih mjesta koja se temelje na sustavu Drupal. 

Prijevod žigova EU-a, dokumenata prema MP-u i registriranih dizajna Zajednice

Prijevod žigova Europske unije (žigova EU-a), dokumenata prema Madridskom protokolu (MP) i registriranih dizajna Zajednice odnosi se na prijevod standardnih tehničkih tekstova u području industrijskog/intelektualnog vlasništva koji se sastoje od popisa proizvoda i usluga temeljenih na WIPO-ovoj (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo) Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registriranje žigova (Nicanska klasifikacija) ili Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn iz Locarna (Lokarnska klasifikacija).

Izmjena prijevoda

Kada traži izmjenu, klijent mora dostaviti dokument u kojem su prikazane sve promjene napravljene u prethodnom tekstu, uključujući umetanja i brisanja, kao i jednu ili više prethodnih jezičnih verzija dokumenata koje treba izmijeniti. Prevoditelji Centra prilagođavaju prijevode prema izmjenama napravljenima u izvorniku.