Redaktura je provjera odgovara li prijevod dogovorenoj svrsi uspoređivanjem izvornog i ciljnog teksta i ispravljanjem pogrešaka ako je to potrebno. Centar nudi uslugu redakture prevedenih dokumenata. Međutim, ako tijekom redakture prevoditelj zaključi da prijevod koji se revidira treba znatne prepravke, Centar može odbiti zahtjev za redakturu i savjetovati klijentu da umjesto toga podnese zahtjev za prijevod.