Upravni odbor

Centrom upravlja upravni odbor koji se sastoji od predstavnika klijenata centra, predstavnika svake države članice EU-a i dva predstavnika europske komisije.
Saznajte više

 • Upravni odbor Predsjednik R. Martikonis
  • Vršitelj dužnosti direktora B. Vitale
   • Translation Department Voditelj
   • Translation Support Department Voditelj
   • Administration Department Voditelj
   • IT Department Privremeni voditelj