Pregovarački postupci za ugovore srednje i niže vrijednosti između 15.000 EUR i 144.000 EUR

Informacije objavljene u ovom odjeljku služe za preliminarnu objavu postupaka nabave za usluge Prevoditeljskog centra čija je procijenjena vrijednost između 15.000,01 EUR i 144.000,00 EUR.

Sažetak obavijesti s dodatnim informacijama o vrsti ugovora srednje ili niske vrijednosti koji će biti ponuđeni objavit će se na ovoj internetskoj stranici dva tjedna prije pokretanja postupka.

Svoj interes možete iskazati slanjem e-poruke na naznačenu adresu te navesti podatke za kontakt zainteresirane strane. Podnošenje iskaza interesa nije osnova ni za kakvo zakonsko pravo niti se na temelju njega može očekivati dodjela ugovora.

Obrada vašeg odgovora na preliminarnu objavu obuhvaća evidentiranje i obradu vaših osobnih podataka (kao što su vaše ime, adresa ili drugi podatci za kontakt). Takvi se podatci obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Na zahtjev imate pravo pristupa svojim osobnim podatcima. Informacije koje se odnose na obradu vaših osobnih podataka dostupne su u posebnoj izjavi o privatnosti pri obradi osobnih podataka u postupku javne nabave koja se nalazi na našim internetskim stranicama.

Imate se pravo obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za pitanja koja se tiču obrade vaših osobnih podataka.

Sva pitanja koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka možete uputiti voditelju obrade podataka na e-adresu tenders@cdt.europa.eu uz navođenje reference preliminarne objave.

Natječaji u tijeku

Trenutačno nema dostupnih slobodnih radnih mjesta.
Trenutačno nema poziva na podnošenje ponuda ili pregovaračkih postupaka.
Trenutačno nema poziva za podnošenje ponuda.
Trenutačno nema pregovaračkih postupaka.
Nije pronađen nijedan rezultat.