Prevoditeljski centar odabire vanjske pružatelje jezičnih usluga isključivo putem formalnih natječajnih postupaka koji se objavljuju na platformi TED eProcurement i na mrežnom mjestu Centra. Međutim, iznimno i vrlo rijetko (naročito ako je riječ, među ostalim, o neuobičajenim tematskim područjima i/ili jezičnim kombinacijama) različite jezične usluge ugovaramo pregovaračkim postupkom (posebnim ugovorima) ako ispunjavate sljedeće uvjete:

1.    imate poslovni nastan u državi članici EU-a ili 
2.    građanin ste EU-a, živite u državi izvan EU-a i obavljate samostalnu djelatnost (agencije sa sjedištem izvan EU-a nisu obuhvaćene ovom kategorijom).

Ako ispunjavate navedene kriterije i pružate usluge prevođenja, lekture (jednojezične revizije teksta koji je napisao neizvorni govornik), lekture strojnih prijevoda (detaljne i osnovne), podslovljavanja ili transkripcije sa službenih jezika EU-a i na te jezike, a željeli biste povremeno surađivati s nama na temelju pregovaračkog postupka (posebnih ugovora), molimo vas da učinite sljedeće:

1.     ispunite ovaj dokument navodeći što detaljnije informacije.
2.    dostavite nam ga e-poštom, zajedno sa svojim životopisom, na sljedeću adresu: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Jezici koji nisu službeni jezici EU-a
Prevoditeljski centar traži i pružatelje jezičnih usluga za prijevode sa službenih jezika EU-a na ostale jezike (uključujući regionalne i manjinske jezike) ili s ostalih jezika na ostale jezike (primjerice, s kineskog na japanski). Za takve jezične kombinacije (sa službenih jezika EU-a na ostale jezike i s ostalih jezika na ostale jezike) pozivamo građane EU-a i pružatelje jezičnih usluga da nam se jave u skladu s prethodno opisanim postupkom (vidjeti točke 1. i 2.).

 

Potvrda primitka
Kad nam pošaljete svoju spontanu prijavu (izvan natječajnog postupka), poslat ćemo vam potvrdu njezina primitka. Ako ishod analize vašeg životopisa i priloženih dokumenata bude povoljan, od vas ćemo zatražiti dodatne potrebne dokumente.

Imajte na umu da unos u bazu podataka Prevoditeljskog centra za pregovarački postupak ne predstavlja nikakvu obvezu Centra da dodjeljuje poslove društvima ili pojedincima registriranima u bazi podataka. Stoga Centar naglašava činjenicu da registracija nije jamstvo dodjele posla.

 

Zaštita podataka 
Svi osobni podatci sadržani u vašem životopisu i popunjenom obrascu za prijavu obradit će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Centar će obraditi te podatke isključivo u svrhu analize vaše prijave radi registracije pružatelja jezičnih usluga u bazi podataka. Obrasci će se čuvati tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci nakon primitka i bit će uništeni/izbrisani nakon isteka tog razdoblja.

Za više pojedinosti o obradi osobnih podataka obratite se Centru (freelance-database@cdt.europa.eu) ili njegovu službeniku za zaštitu podataka (data-protection@cdt.europa.eu).