Final accounts 2023

FinancesFinal accounts

Proračun za 2024

FinancijeProračun

Druga izmjena proračuna za 2023

FinancijeProračun

Final accounts 2022

FinancesFinal accounts

Prva izmjena proračuna za 1/2023

FinancijeProračun

Proračun za 2023

FinancijeProračun

Prva izmjena proračuna za 2022.

FinancijeProračun

Final accounts 2021

FinancesFinal accounts

Proračun za 2022

FinancijeProračun

Druga izmjena proračuna za 2021

FinancijeProračun

Final accounts 2020

FinancesFinal accounts

Prva izmjena proračuna za 2021.

FinancijeProračun

Proračun za 2021.

FinancijeProračun

Druga izmjena proračuna za 2020

FinancijeProračun

Prva izmjena proračuna za 1/2020

FinancijeProračun

Final accounts 2019

FinancesFinal accounts

Proračun za 2020.

FinancijeProračun

Druga izmjena proračuna za 2019

FinancijeProračun

Final accounts 2018

FinancesFinal accounts

Prva izmjena proračuna za 1/2019

FinancijeProračun

Proračun za 2019.

FinancijeProračun

1. izmjena proračuna za 2018.

FinancijeProračun

Final accounts 2017

FinancesFinal accounts

Proračun za 2018.

FinancijeProračun

1. izmjena proračuna za 2017.

FinancijeProračun

Final accounts 2016

FinancesFinal accounts

Proračun za 2017.

FinancijeProračun

Prva izmjena proračuna za 1/2016

FinancijeProračun

Final accounts 2015

FinancesBudget

Proračun za 2016.

FinancijeProračun

Final accounts 2014

FinancesBudget

Druga izmjena proračuna za 2015

FinancijeProračun

Prva izmjena proračuna za 1/2015

FinancijeProračun

Budget 2015

FinancesBudget

Druga izmjena proračuna za 2014

FinancijeProračun