Odjel za korporativne usluge pruža administrativnu i tehničku podršku u području ljudskih resursa, pravnih poslova i poziva na podnošenje ponuda.

Odsjek za pravne poslove i nabavu

Odsjek za pravne poslove i nabavu rješava sva pravna pitanja koja se javljaju tijekom redovnog poslovanja Prevoditeljskog centra. Odsjek predstavlja Centar na međuinstitucijskim sastancima o pitanjima u njegovoj nadležnosti i u svim sudskim sporovima (npr. u predmetima pred Sudom EU-a). Odsjek za pravne poslove i nabavu nadležan je za rješavanje Ombudsmanovih istraga upućenih Prevoditeljskom centru i djeluje kao pravni savjetnik rukovodstva Centra. Odsjek za pravne poslove i nabavu organizira postupke javne nabave Centra. Nadalje, Odsjek za pravne poslove i nabavu priprema ugovore između Centra i njegovih klijenata te upravlja njima, kao o povezanim ugovorima (npr. njihovim izmjenama).  

Konačno, tim EU-a za potpisivanje i dopisnik za borbu protiv prijevara također su dio Odsjeka. 

Odsjek za ljudske resurse i podršku osoblju

Odsjek za ljudske resurse i podršku osoblju razvija, koordinira i provodi politiku ljudskih resursa te upravnim tijelima i djelatnicima Centra pruža savjete i smjernice u vezi s ljudskim resursima. Njegova je uloga posebno povezana s izborom, zapošljavanjem i razvojem karijere djelatnika i pripravnika (obuka, upravljanje vještinama, ocjenjivanje i napredovanje). Ovaj je odsjek također zadužen za pitanja povezana s proračunom i financijama koja se odnose na izdatke za osoblje.