Natječaji u tijeku

CDT-NET/2020

Datum objave: 21/02/2020 - Zaključni datum: 31/07/2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Prevoditeljski centar redovito organizira javne natječaje i sudjeluje u međuinstitucijskim natječajima iz raznih područja.

U skladu s njegovim osnivačkim aktom, Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94, Prevoditeljski centar je pravni subjekt i može sklapati ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluga.

Sklapanje ugovora moguće je tek nakon uspješnog završetka strogih postupaka natječaja u skladu s pravilima EU-a o javnoj nabavi.

Da bi podnijeli natječajnu ponudu, zainteresirani vanjski pružatelji usluga trebaju odgovoriti na poziv na natječaj koji raspisuje Centar.

Sve informacije potrebne za sudjelovanje u natječaju navedene su ili u obavijestima objavljenima u Službenom listu Europske unije ili se nalaze ovoj internetskoj stranici.

Napominjemo, međutim, da se internetske stranice Centra ne može smatrati zamjenom za službenu objavu poziva na natječaj u programu TED (Tenders Electronic Daily) koji predstavlja internetsku inačicu „Dodatka Službenom listu” EU-a za javnu nabavu u Europskoj uniji.

Centar stoga ne preuzima niti snosi odgovornost za sadržaj internetskih stranica u tom pogledu.

U nastavku je naveden popis trenutačno otvorenih natječaja (ako ih ima).