Odjel za upravljanje poslovima osigurava upravnu i tehničku podršku u području ljudskih resursa, proračunskog i strateškog planiranja, pravnih poslova, poziva na podnošenje ponuda, objekata i sigurnosti.

Ured za financije

Ured za financije osigurava pravilno upravljanje financijama Centra i usklađenost sa svim važećim pravilima i propisima. Koordinira utvrđivanje i praćenje proračuna Centra te održava bliske kontakte s klijentima Centra radi integracije njihovih proračunskih predviđanja u proračun prihoda Centra. Druga važna zadaća Ureda za financije odnosi se na ex ante i ex post provjere financijskih transakcija.

Odsjek za proračunsko i strateško planiranje

Odsjek za proračunsko i strateško planiranje priprema i provodi višegodišnju strategiju Centra i višegodišnje programe rada te koordinira pripremu godišnjeg izvješća o radu. Nadalje, Odsjek također koordinira i prati provedbu upravljanja rizicima i provedbu unutarnje kontrole.

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove rješava sva pravna pitanja s kojima se Prevoditeljski centar može suočiti tijekom svojeg poslovanja. Odsjek predstavlja Centar u slučaju bilo kakvog sudskog spora.

Odgovoran je za izradu i upravljanje sporazumima između Centra i njegovih klijenata. Također se bavi svim ugovornim pitanjima u vezi s dobavljačima Centra i njegovim pružateljima usluga te djeluje u ulozi pravnog savjetnika uprave Centra.

Kako bi osigurao kvalitetne prijevode u brojnim stručnim područjima, Centar sastavlja i kontinuirano ažurira popise vanjskih pružatelja jezičnih usluga koji su specijalizirani za područja u kojima posluju klijenti Centra. Taj se postupak provodi putem postupaka javnih natječaja koje organizira Odsjek.

Odsjek za objekte i sigurnost

Odsjek za objekte i sigurnost osigurava odgovarajuću zaštitu djelatnika, podataka, zgrada i opreme Centra od svih sigurnosnih prijetnji, kao i provedbu zdravstvenih i sigurnosnih propisa. Ova je skupina zadužena za upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom te je odgovorna za koordinaciju kontinuiteta poslovanja u slučaju velikih poremećaja u poslovanju Centra. Osim toga, skupina promiče provedbu ekološki prihvatljivih mjera u Centru i podiže svijest djelatnika o upravljanju otpadom.

Odsjek za ljudske resurse

Odsjek za ljudske resurse razvija, koordinira i provodi politiku ljudskih resursa te upravnim tijelima i djelatnicima Centra pruža savjete i smjernice u vezi s ljudskim resursima. Njegova je uloga posebno povezana s izborom, zapošljavanjem i razvojem karijere djelatnika i pripravnika (osposobljavanje, upravljanje vještinama, ocjenjivanje i napredovanje). Ovaj je odsjek također zadužen za pitanja povezana s proračunom i financijama koja se odnose na izdatke za osoblje.