Posvećeni višejezičnosti već 25 godina

Prevoditeljski centar uspostavljen je 1994. godine i trenutačno u prosjeku obrađuje 750 000 stranica godišnje za više od 60 klijenata diljem Europe. Od svog se osnutka neprestano razvija, ruku pod ruku sa sve većim brojem službenih jezika Europske unije i visokospecijaliziranih klijenata. Više

Naši partneri

Naši klijenti

Međuinstitucijska suradnja

Vanjski pružatelji jezičnih usluga

3005880.83
Pages translated since 1995
 
21388609
Žigovi EU-a i dizajni Zajednice prevode se od 1995.
 
819
Broj jezičnih kombinacija

Najnovije vijesti