Is é aistriúchán léiriú na brí sa bhunteanga sa sprioctheanga d’fhonn téacs a chur ar fáil atá cruinn maidir le rialacha gramadaí na sprioctheanga, agus a chomhlíonann na treoracha a fuarthas i sannachán an tionscadail aistriúcháin. Is í an ‘bhunteanga’ an teanga ina scríobhtar an téacs bunaidh (ar a dtugtar an ‘buntéacs’ freisin), agus is í an ‘sprioctheanga’ an teanga a ndéantar an buntéacs a aistriú chuici. Déantar réamhphróiseáil ar dhoiciméid chun ábhar atriallach a shainaithint agus chun athúsáid inneachair i gcuimhní aistriúcháin (TManna) an Ionaid a éascú agus chun tairbhe a bhaint as innill mheaisínaistriúcháin (MT) a úsáid, mura dtagann siad faoi aon cheann de na catagóirí seo a leanas:

  • doiciméid an-phráinneach
  • doiciméid phráinneacha i bhformáidí sonracha lena n-éilítear oibríochtaí speisialta réamhphróiseála

Maidir le hiarratais ar aistriúchán a chomhlíonann na coinníollacha cearta chun innill mheaisínaistriúcháin saindeartha an Ionaid a úsáid, déantar iad a réamhphróiseáil go huathoibríoch leis na hinnill sin agus baintear tairbhe as praghsanna laghdaithe i ndáil leis na méideanna ama éagsúla atá ar fáil chun an obair a chur i gcrích. Déanann teangeolaithe an Ionaid iar-eagarthóireacht iomlán ar dhoiciméid réamhaistrithe den sórt sin lena áirithiú go mbeidh an toradh deiridh inchomparáide go hiomlán leis an toradh a fhaightear tríd an aistriúchán traidisiúnta (i.e. ag aistritheoir a dhéanann an t-aistriúchán trí uirlis chuimhne aistriúcháin a úsáid in éineacht le meaisínaistriúchán).