Benoît Vitale
Benoît Vitale, Stiúrthóir Gníomhach an Ionaid Aistriúcháin ó Eanáir 2019

Is é Stiúrthóir an Ionaid Aistriúcháin ionadaí dlíthiúil na gníomhaireachta, duine a thuairiscíonn chuig Bord Bainistíochta an Ionaid. Tá an Stiúrthóir i gceannas ar bhainistíocht agus riarachán an Ionaid agus tá na príomhfhreagrachtaí seo a leanas air:

  • an clár oibre, an buiséad agus na cinntí arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm;
  • na cúraimí a shanntar don Ionad a chur i gcrích;
  • riarachán ó lá go lá;
  • gach ábhar a bhaineann leis an bhfoireann.

Tugann foireann an Ionaid sna Ranna agus sna Rannóga cúnamh don Stiúrthóir, mar atá léirithe i gcairt eagrúcháin an Ionaid.

CV an Stiúrthóra

Dearbhú leasa an Stiúrthóra