Is é athbhreithniú scrúdú ar aistriúchán le seiceáil go bhfuil sé oiriúnach don fheidhm atá leis a comhaontaíodh trí chomparáid a dhéanamh idir an buntéacs agus an spriocthéacs, agus ceartúcháin a dhéanamh nuair is gá. Tairgeann an tIonad athbhreithniú ar dhoiciméad aistrithe. Más rud é, áfach, le linn athbhreithnithe, go measann an t-aistritheoir gur gá an téacs atá le hathbhreithniú a athscríobh go suntasach, féadfaidh an tIonad an t-iarratas ar athbhreithniú a dhiúltú agus moladh don chliant iarratas ar aistriúchán a chur isteach ina ionad.